Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
161
tend worden ondernomen om voedsel op te sporen, maar vooral
om een geschikt oord te vinden ter voortplanting van hun ge.
slacht; de ooievaar komt hier paren, de wilde gans spreidt zijn
nest in het hooge noorden, en de haring zoekt de ondiepe
Noordzee op om haar kuit neer te vlijen.
113. Voortplanting. De vermenigvuldiging door voortplan-
ting is hoogst verschillend: terwijl de olifant gedurende zijn
leven van ongeveer eene eeuw nauwlijks een half dozijn jongen
ter wereld brengt, staan wij verbaasd wanneer wij in de kuit
van één haring tot 70000 eieren tellen , en vernemen dat een
tal insecten en diertjes van lagere vorming zich nog oneindig
sneller vermenigvuldigt; hoevele dier nakomelingen intussehen
reeds vóór zij tot eene zekere ontwikkeling komen, de prooi
van de loerende vijanden worden , kunnen wij niet nagaan maar
slechts gissen.
De allerlaagste diersoorten , meestal zeer kleine, vermenigvul-
digen zich door eene afscheiding van deelen, welke zoo snel
in het werk gaat, dat één der kleine diertjes, uit wier schalen
de krijtrotsen ontstaan, in staat is binnen één etmaal een mil-
lioen afstammelingen te vormen.
Bijzonder merkwaardig is de gedaante-verwisseling die een
aantal dieren ondergaat; de kikvorsch bezit den vorm van een
visch, wanneer hij het ei verlaat; het ei van den vlinder ont-
wikkelt zich tot rups, deze spint zich tot pop, uit welk hulsel
in een volgend gunstig seizoen de vlinder ontsnapt; zóó gaat
het met de vlieg en met een heirleger andere diersoorten.
114. Invloed van het klima t. Met een enkel woord
maakten wij reeds melding van den meerderen rijkdom aan dieren
in de warme landstreken, maar de warmte roept bovendien ook
meer kracht, snelheid van beweging , verscheidenheid van vormen
en vooral van kleuren te voorschijn, gelijk de schitterende kleuren-
pracht der keerkringsvogels onderanderen duidelijk in 't oog
doet springen. De invloed der temperatuur is zóó groot, dat
het verblijf in koude streken aan vele dieren een vacht van win-
terhaar verschaft, die zij in warmer landen ontberen; evenzoo
wisselt de haar- en vedergroei af in de verschillende seizoenen,
11