Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
•iii'A::-^'
160
Toedsel gebruikende dieren het talrijkst te vinden zijn daar,
waar zij de grootste kans hebben eene prooi voor hunne roof-
zucht te bekomen. Bovendien zijn de meeste dieren plant-etenden
en derhalve geheel afhankelijk van de flora der woonplaats.
Het is dan ook onbetwistbaar dat de rijkdom aan diersoorten,
zoowel als het aantal dieren, op het land toeneemt, van de
poolstreken naar de keerkringslanden. Met de zeebewoners is
het eenigszins anders gesteld: de grootste exemplaren komen in
de koudere luchtstreken voor, en daar deze hun voedsel in my-
riaden diertjes der laagste vormen vinden, zijn de Poolzeeën
stellig niet minder bewoond dan de warmer deelen van den
Oceaan.
De invloed welke het dier daarentegen op den plantengroei
uitoefent, wordt ons bijvoorbeeld recht duidelijk, wanneer mid-
den op eene weide een gedeelte daarvan afgeperkt wordt. Of-
schoon niet de minste verandering in bodem, klimaat of lig-
ging plaats grijpt, nemen wij eene groote verandering waar
in den plantengroei; dikwerf wordt de weide als bij tooverslag
met boompjes bedelft, die anders een prooi van het grazend vee
werden.
112. Het heen- en weertrekken. Het is merkwaardig te
letten op de verhuizing, welke een aantal dieren zich jaarlijksch
getroost; niemand ontgaat het toch , dat op zekere tijden van
het jaar vele vogelsoorten een warmer of koeler klimaat opzoe-
ken , om telkens weer in vaste seizoenen terug te keeren. Dit-
zelfde merkt men ook aan onze kusten op omtrent sommige vis-
schen, zooals de haring, die in den voorzomer met ongehoorde
scholen uit de noordelijke wateren herwaarts trekt; elders volgen
insecten en zelfs viervoetige dieren dat voorbeeld na: de kleine
lemming zoowel als de bison, de zwarte beer in Amerika even-
goed als de wilde ezel in Middel-Azië.
Hoe deze dieren den weg zoeken naar het soms honderde
uren verwijderd winterverblijf, of den terugweg weer vinden naar
hunne broeiplaatsen en zomerverblijven, is nog altijd een raad-
sel; dat het toeval hier niet in het spel is, leert ons de ooie-
vaar, die, in 't vóórjaar uit Egypte terugkeerend, zijn vorig
nest weer betrekt. Zeker is het, dat deze tochten niet uitslui-