Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
ZEVENDE HOOFDSTUK.
DIETIBN-GEOGRAPHIB.
110. Het Dier. Veel van hetgeen wij van de bewerktuiging
der planten zeiden, is ook toepasselijk op het dierenrijk, met
dien verstande dat zij meer ontwikkeld, meer volkomen bij de
dieren is; en dit is ook zeer noodzakelijk , want terwijl de or-
ganen der plant sleehts dienen om het in bodem, water of
dampkring aanwezige voedsel in zich op te nemen en de voort-
planting te bevorderen, is het dier bovendien geroepen zich
te bewegen , zijn voedsel op te zoeken en zich te verdedigen.
Maar er is nog meer verschil aan te wijzen : de dieren be-
zitten een opmerkingsvermcgen, daar zij anders telkens in de
keuze van hun voedsel zouden mistasten, en dat vermogen is
voor eene opmerkelijke ontwikkeling vatbaar, gelijk wij bij zoo-
vele huisdieren kunnen gadeslaan, die stem, toon, gebaar en
blik van deu meester terstond begrijpen. Terwijl de plant haar
lot lijdelijk moet afwachten, bezit het dier een vrijen wil;
daartoe is het dan ook evenals de mensch — het volkomenste
dier — met zintuigen begaafd, die de plant mist.
De dieren weten dan ook bijna zoo goed als de knapste
mensch, hun voedsel te kiezen, men moge dit dan aan in-
stinct of verstand toeschrijven; als voorbeeld halen wij aan, dat
niet alleen eene menigte dieren het hun zoo onontbeerlijk zout
lekken, maar dagelijks zien wij de hoenders of duiven gretig
kalkachtige bestanddeelen oppikken, omdat zij die voor de vor-
ming der eierschalen noodig hebben.
111. Verband tusschen fauna en flora. Nauw is het ver-
band tusschen het plantenrijk en het dierenrijk; ten eerste zijn er
zoovele dieren die nergens kunnen leven , waar zekere tot hunne
voeding dienende planten ontbreken; ten andere zal het weel-
derigste plantengebied in den regel de meeste soorten en de
meeste individuen van die soorten tot onderhoud strekken; ten
derde zullen zelfs de verscheurende en andere, geen planten-