Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
158
uit, hetzij dennen en sparren of eikenstammen. In dit opzicht
is Canada voor Amerika van belang.
Het fijn werkhout behoort gemeenlijk in de tropische landen
te huis, en als zoodanig staat de Nieuwe Wereld in den eersten
rang; vandaar komt immers het wijdvermaarde mahoniehout
(mahagony) tot ons; weinig minder edel is het Oost-Indische
Sandel hout met zijn satijnachtigen glans en welriekende
geur; het ij zerhout, het ebbenhout, het p a li s a n d e r-
h O u t zijn ook zeer gewaardeerd. Afzonderlijke vermelding
verdient intusschen de k u r k - e i k, vooral in Spanje voor-
komend , welks schors zoo onontbeerlijk is.
" 19. Andere producten van het plantenrijk-
Hoogstbelangrijke voortbrengselen zijn wij aan de planten
verschuldigd, die hier slechts met den naam kunnen vermeld
worden: zooals de uit zoutplanten en uit het zeewier getrokken
soda, kelp en potasch, — de door destillatie of ge-
deeltelijke verbranding gewonnen teer, pek, terpeut ij n,
zwartsel en houtskolen, — de galnoot, door de
steek van een insect op het eikenblad ontstaande, — de c o c h e-
nielje, door de verwonding der schildluis op den cactus
gevormd, — de zwammen, die zich als ziekelijke uitwassen
aan de boomen hechten, — de bekende weverskaarden.
Ten slotte noemen wij nog met een enkel woord de hoogst
gewichtige plantensoorten, die tot voedsel der huisdieren dienen,
en waaronder het gras of hooi de eerste plaats inneemt,
terwijl de klaversoorten daarop in belangrijkheid volgen.