Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
157
tropische landen vooral in Oost-Indië verbouwd wordende; de
uit deze plant gevwnnen verfstof is stellig eene der belangrijkste;
— de meekrap, bekend wegens de uit haar wortel vervaar-
digde roode verfstof: Frankrijk, Silezië en Zeeland zijn de voor-
naamste voortbrengers, — het saffloer, in het Oosten, in
Zuid- en Middel-Europa met goed gevolg verbouwd ; — de o r -
seil je en de geelbessen, beide in Spanje en Zuid-Frank-
rijk inheemsch; — het campèche en fernambuc-hout,
beide uit tropisch Amerika aangevoerd wordend ; — de dra-
kenbloedboom, vooral in Afrika voorkomend; — de
kermesbezie, in't wild wassend in Zuid-Europa en elders,
waarmee de wijn gekleurd wordt; — de soemak, de quer-
citron, de orlean, enz.
17. Geeskruiden en giftige planten.
Dikwerf onderling nauw verwant, ook wat het gebruik betreft,
daar menige artsenij bij veelvuldig verbruik allicht in vergift
ontaardt. De gewichtigste dezer afdeeling is de kinaboom,
geboortig aan de oostelijke hellingen der Andes, thans ook naar
Java en Britsch-Indië overgebracht; de koorts werende bast wordt
in alle werelddeelen en klimaten op den hoogsten prijs gesteld; —
de rabarber, uit Middel-Azië in groote hoeveelheden naar
alle landen der wereld vervoerd wordend ; — het IJ s 1 a n d s c h
mos, dat niet alleen op dat eiland , maar ook in vele berg-
wouden voorkomt; — de kwassieboom in West-Indië
groeiend; — de sassafras-laurier, in Noord-Amerika
te huis; — de sassaparilla, van Centraal-Amerika; —
de sennebladeren, uit de Levant en vele anderen.
18. Houtsoorten.
Alle houtsoorten zijn bruikbaar tot iets , en derhalve zijn alle
nuttig ; verscheidene zijn in verschillende klimaten ook verschil-
lend vertegenwoordigd : ons onschatbaar eikenhout wordt
bijv. in Oost-Indië door den teak- of djatiboom vervan-
gen , met name voor den scheepsbouw.
Veel landen hebben zoowel behoefte aan brandhout, als aan
timmer- en fijn werkhout, gelijk onderanderen Nederland. An-
deren kunnen nog van hun overvloed missen ; in Europa voeren
Noorwegen en Zweden , Eusland en Duitschland nog veel hout