Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
166
zuidwestelijke Vereenigde Staten, maar het verbruik is zóó groot,
dat men de katoen aanvoert vanwaar zij slechts eenigszins groeien
wil, al is de vezel soms veel korter dan wenschelijk is. Van
de millioenen balen, welke jaarlijks in den handel worden ge-
bracht, levert nog altijd Noord-Amerika de grootste helft, dan
volgen Britsch-Indië, Brazilië en Egypte.
Het vlas is zeker het langst in gebruik en heeft de grootste
verbreiding van alle kweekplanten, want van den evenaar tot nabij
den noordpoolcirkel vindt men deze dubbel nuttige plant; haar
stengel immers levert de kostelijkste en duurzaamste aller vezel-
stoffen, en uit het zaad wordt de lijn-olie geperst; de hoofd-
uitvoerlanden van het ruwe vlas zijn Eusland, Duitschland,
Ierland , iVederland en Egypte. Minder belangrijk zijn de overige
vezelplanten zooals hennep, in Eusland en Duitschland veel
verbouwd, — het Nieuw-Zeelandsch vlas, welks
producten beter tegen de vocht bestand zijn dan ander doek
of touwwerk, — de Manila-hennep, — het esparto-
gr as, uit Zuid-Spanje, zoo uitnemend geschikt voor de papier-
vervaardiging.
15. De O 1 i ep 1 a n t e n.
Eeeds ontmoetten wij er verscheidene onder de genoemde
gewassen, maar de belangrijkste is de o 1 ij f b o o m , die bij
uitzondering welig voorkomt in al de Middellandsche Zee-landen.
Provence, Genua, Toscane, Napels en Spanje zijn de hoofd-
leveranciers. Het sesamzaad voorziet in de keerkringslanden
der Oude Wereld aan de behoefte aan olie; de aan Guinéa's
heete kusten gewonnen p a 1 m - o 1 i e is het product van een
eigenaardigen palmboom, en wordt onschatbaar geacht voor fa-
briekmatig gebruik. Een aantal planten leveren olie op, ja
men kan dat aantal legio noemen, maar niet alle worden met
evenveel voordeel verbouwd, en geen enkele is voor de gema-
tigde luchtstreken zoo belangrijk als het veelvuldig bij ons te
lande verbouwd kool - en raapzaad, ook in België, Noor-
delijk Frankrijk en Noord ivest-Duitschland in groote hoeveel-
heden aangekweekt wordend.
17. Verfplanten.
Hiervan dienen vermeld te worden: indigo, in de meeste