Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
155
in Azië, vervangen de opium of de bedwelmende vlasplant
hasjisj het gebruik van de pasgenoemde planten.
13. S p e e e r ij e n.
De specerijen speelden eene gewichtige rol in de wereldge-
schiedenis ; zij dreven Spanjaard, Portugees en Nederlander reeds
vóór eeuwen tot hunne gewaagde ontdekkingstochten en vermetele
veroveringen in Oost- en West-Indië.
De belangrijkste is de in geheel Oost-Indië voorkomende
zwarte peper, thans nog een gewichtig handelsartikel op
grond van het algemeen gebruik; Sumatra levert de helft der
in den handel gebrachte peper. Behalve de verscheidenheid in
soorten van de gewone peper, zijn er nog andere planten die
eene even prikkelende specerij opleveren , zooals de Spaan sehe
peper, eigenlijk in Zuid-Amerika verbouwd wordende, en de
betel-peper.
Niet zoo algemeen gebruikt wordt de muskaatnoot en
zijn niet minder geurig omkleedsel, de foelie; nog is Banda
in den Molukschen archipel de hoofdzetel van die teelt, maar
tegenwoordig gedijt deze boom op vele andere eilanden.
Ook de kruidnagelboom is oorspronkelijk van de
Molukken, en Amboina levert nog de gezochtste nagelen; deze
geurige specerij is thans mede over verschillende keerkringslanden
verspreid.
De kaneelboom, oorspronkelijk van Ceilon, thans in
Oost-Indië en vooral in den Archipel verbreid, ook op Java
van belang; als surrogaat voor het kaneel wordt de minder
geurige bast der c a s s i a-boomen gebezigd.
Niet onbelangrijk zijn voorts de gember, in China en
Oost-Indië, —de piment van Jamaica, — de vanielje,
uit Middel-Amerika thans ook naar Java overgebracht, — de
saffraan, uit West-Azië naar Zuid-Europa met goed gevolg
verplant, — de anijs, de koriander, de m o s t e r d en
menig andere specerij.
14. Spin- en weefplanten.
In de eerste plaats de katoen of boomwol, in ver-
schillende soorten oorspronkelijk voorkomende in de keerkrings-
landen van Azië, Afrika en Amerika; de beste komt uit de