Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
154
Portorico, Manila, enz Nog altijd voorziet de rietsuiker, niet-
tegenstaande de concurrentie van den beetwortel, voor bijna
I in het geheel verbruik.
Hier moet ook de suiker-ahorn genoemd worden, die
vooral in Noord-Amerika een groot gedeelte der gezinnen van
suiker voorziet.
lu de handelswereld is voorts van groot belang het verdoovend
sap van de maankop, de opium, bijna uitsluitend in Bengalen
en Armenië in het groot gewonnen wordend. Het misbruik dat
van dit heilzaam geneesmiddel in het oosten, vooral in China,
wordt gemaakt, is hoogst betreurenswaardig. Merkwaardig zijn
ook de koe- en de mei k-boomen in tropisch Zuid-Amerika,
beide eenen voedzamen, melk evenarenden drank leverende , door
insnijding van den stam. Van meer gewicht zijn de g e t a •
p e r t s j a boomen in den Indischen archipel en een aantal boomen
welke gelijksoortige gommen leveren, en vooral in Zuid-Amerika
'thuis behooren; het is onmogelijk zelfs een kort overzicht te
geven van al de boomen en planten, die in dit opzicht nut-
tig zijn.
12. Bladeren als genotplanten.
Allereerst noemen wij den tabak, uit Amerika tot ons
overgebracht, en niettegenstaande verbodsbepalingen en bandé-
creten binnen een paar eeuwen zóó algemeen in gebruik gekomen,
dat men al zeer weinig planten kan opnemen, die in zoo uit-
gebreiden kring doordrongen; immers zelfs de onbeschaafdste
volkstammen rooken, kauwen of snuiven dat kruid. Onder de
landen van productie noemen wij vooral het tropisch en gematigd
Amerika (Cuba), Britsch-Indië en Java, China en Japan , de
Philippijnen, de Levant, het Kaapland zoowel als Nieuw-Holland;
in Europa, vooral Nederland, Vlaanderen, Frankrijk, de Elzas,
de Palts, Hongarije, de Ukraine en Turkije; — onder de landen
van consumtie staat Nederland boven aan.
Waar het verbruik van den tabak beperkt is, treedt gemeenlijk
een ander opwekkend middel op; in Middel- en Zuid-Azië ver-
bouwt men het betelblad om het met de areka-noot
te kauwen, als voorbehoedmiddel tegen allerlei kwalen; in Zuid-
Amerika vervangt de k o k a-struik den tabak. Elders, met name