Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
153
Britsch-Indië, Portorico, Costarica, Venezuéla, Mokka en West-
Indië. De stijgende prijzen zijn een prikkel voor den verbouw
van plaatsvervangers, waartoe met name de ook bij ons ge-
kweekte cichorei behoort.
In belangrijkheid volgt de thee, algemeen bekend als uit
China afkomstig, welk land nog altijd de grootste leverancier
is; de zwarte thee wordt het meeste in den handel gebracht.
De theestruik komt in China en Japan voort, en wast gaarne
aan de helling der bergen. Met goed gevolg is deze kostelijke
struik ook naar Britsch-Indië en naar Java overgebracht, wier
product thans reeds met China wedijvert.
De thee-productie wordt geschat op ruim 100 milioen kilogram,
althans voorzooveel den handelsuitvoer betreft, want de consumtie
in China is niet te ramen; van die hoeveelheid levert Java
slechts ruim één percent, Britsch-Indië en Japan ieder 6 of 7
maal meer.
Onder de thee-surrogaten bekleedt de Paraguay-thee
(maté) eene eerste plaats.
De cacoaboom behoort t'huis in de bekkens van de Ma-
ranhon en Orinoco, maar is overgeplant in vele andere keerkrings-
landen ; hij levert ons de boon waaruit de chocolade wordt ver-
vaardigd, en is derhalve van veel belang.
Voorts zijn menigvuldige planten op te noemen, waaruit de
een of andere drank wordt bereid; met name de door insnijding
verkregen p a 1 ra w ij n in het warme klimaat en de be r-
k e n w ij n in noordelijker streken , — het b i e r uit gerst en
rogge vervaardigd, — de alkoholische dranken uit
granen, druiven, rijst, of ruikerriet gestookt.
11. Dit brengt ons vanzelf tot de plantensappen.
Het suikerriet komt ongetwijfeld het eerst in aanmerking;
in China sedert onheuglijke tijden eene kweekplant, thans overal
tusschen de keerkringen overgebragt en met uitnemend gevolg
verbouwd. Men schat de hoeveelheid rietsuiker welke
jaarlijks in den wereldhandel komt op ruim 1800 milioen kilogram,
waarvan Cuba^bijna één-derde levert, voorts in dalende reek»
West-Indië, Java (en Sumatra), China, Brazilië, Mauritius,
■ %