Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
162
kng deze verbouw is, blijkt uit de productie die in Europa
jaarlijks op ruim 13500 miilioen flesschen wordt geraamd; de
oogst is echter zeer wisselvallig, afhankelijk van de zomertem-
peratuur en dikwerf bedreigd door den schadelijken invloed van
schimmelplantjes.
Wij zullen de talrijke druifsoorten en nog talrijker wijnsoorten,
welke daaruit vervaardigd worden, niet afzonderlijk opsommen;
doch de voornaamste wijnlanden van Europa vermelden, met
hun aandeel in den wijnoogst in percenten:
Frankrijk, 82»/(|: roode, witte en likeurwijnen;
Oostenrijk-Hongarije, 27%: ^itte en roode wijnen:
Spanje, 16%: roode, witte en likeurwijnen;
Italië, lO»/»: roode, witte en likeurwijnen;
Portugal, 6%: roode, witte en likeurwijnen;
Turkije en Donauvorstendommen, 4%: roode en witte wijnen;
Griekenland, 2J%: roode, witte en likeurwijnen;
Zuid-Duitschland, 1|%: witte wijnen en enkele roode;
Noord-Duitschland, witte wijnen en enkele roode;
Zwitserland: roode en witte wijnen;
Eusland: witte, roode en likeurwijnen.
Van deze allen genieten de Fransche bordeaux, bourgogne en
champagne-wijnen, de Duitsche rijn-en moezel-wijnen, de Hon-
gaarsche tokayer- en ruster-wijnen, de Portugeesche port-wijn,
de Spaansche xeres (sherry)- en malaga-wijnen, de Napelsche
Lacrymae Christi, de Siciliaansche marsala en de Grieksche
malvasia den grootsten roep. Van buiten-Europeesche wijnen
verwierven alleen de Kaapsche wijnen eenigen naam.
10. Planten, waaruit dranken worden bereid.
De koffieboomis stellig de gewichtigste dezer gewassen;
van zijn geboorteland in het hoog oostelijk Afrika thans in de
meeste keerkringslanden verspreid. Toch voorziet de teelt nauwlijks
in de behoefte, daar het verbruik tot in de armste hutten der
beschaafde volkeren is doorgedrongen. In de heete landen komt hij
het beste voort aan de hellingen der bergen en in de schaduw van
hoogere boomen. Van de in den wereldhandel gebracht wordende
400 miilioen kilogram koffie levert Brazilië bijna de helft, Java
tusschen i en 4, voorts in dalende reeks Ceilon, San Domingo,
m