Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
Naar de diepte neemt de verdichting daarentegen toe, zoodat
op 1 mijl diepte de dichtheid reeds gelijk is aan 2,4775.
Alleen nauwkeurige bekendheid met den luchtdruk in al zijne
afwisselingen kan ons brengen tot eenige zekerheid nopens de te
verwachten weerkundige verschijnselen, o. a. zooals reeds algemeen
erkend wordt, dat de wind steeds waait van de plaats waar de
barometer hoog staat naar de naastbijgelegen plaats waar die stand
laag is, en wij allen immers op fraai weêr rekenen als de barometer
rijst; welke laatste gevolgtrekking wel gegrond is op hetgeen,
doorgaans in ons klimaat plaats grijpt, doch aan taUooze uitzon-
deringen onderworpen mag heeten. De verwonderlijke vorderingen,
welke te dezen aanzien reeds gemaakt zijn, bieden een heerlgk
verschiet aan; want van hoeveel belang eene zekere weervoorspelling
zou zijn, al bepaalde die zich tot een enkel etmaal, ja tot enkele
uren, begrijpt de landbouwer even gemakkelijk als de zeeman.
Dat ook in het dagelijksche leven de afwisseling van baro-
meterstand, dus van luchtdruk, hare eischen stelt zien wij in de
hooggelegen oorden, alwaar het kookpunt ( = lOO" C, 80° B,
212» F) niet kan bereikt worden, indien men den inhoud van
pot of ketel niet volkomen afsluit van de buitenlucht; het gebeurde
vóór eenige jaren zelfs in ons land, dat de barometerstand op
zekeren dag zoo laag was, dat sommige groenten zonder kunst-
middelen in het gewone vaatwerk niet tot gaarheid konden komen;
menigeen zal dit niet aan zulk een natuurlijken invloed hebben
toegeschreven.
Ten slotte vermelden wij nog, dat het zeewater gemeenlijk voor
0,02 tot 0,03 van zijn omvang is verzadigd met lucht, welke
gemiddeld bestaat uit 52 deelen stikstof, 26 zuurstof en 14 koolzuur,
benevens eenig zwavelwaterstofgas; zelfs in de diepte vindt men
eene gelijksoortige verhouding. Evenzoo kan men zich geene
holte in de aardkorst denken, ja er bestaat zelfs geene steensoort,
die niet met lucht is opgevuld of vermengd.
7. Warmte, temperatuur. De meerdere of mindere warmte
is de hoofdoorzaak van bijna alle metereologische verschijnselen;
ware het overal even warm, dan zou aUerwege rust heerschen,
thans zullen wij iets geheel anders zien.
Voor ons mag als eenige bron van warmte onze Zon gelden.