Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
151
van groot belang in die streken, alwaar de vrucht maanden
lang het voedsel levert aan mensch en vee, terwijl de stam ook
voor nuttige doeleinden wordt gebezigd. — Over ruimer gebied
verspreid is de kokospalm, waarvan een twaalftal soorten
vooral in Azië, Amerika en Australië liefst in de nabijheid der
zeekusten groeien. Deze slanke, fraaie boom bezit veelzijdig
nut; de noten zijn voedzaam, evenals het daarin besloten sap,
de bladeren en vezels strekken ter vervaardiging van allerlei
huisraad en vlechtwerk , de stammen leveren uitmuntend hout.
Dat uit den bloemkolf een aangename drank door insnijding
wordt gewonnen, is in Oost-Tndië wél bekend. — Vooral in
de Molukken, maar ook in Noord-Australië en op Madagascar,
is de sagopalm inheemseh, welks melige stam de bestand-
deelen tot sago- en broodbereiding levert.
Natuurlijk bezitten de heete luchtstreken geen minderen rijk-
dom aan kostelijk ooft dan de gematigde landen, men denke
slechts aan den ons bekenden ananas.
9. Beziën.
Op velden en bosschen groeien een aantal beziën in 't wild
en als kweekplanten; kruisbessen, aalbessen, frambozen, aard-
beziën , braambeziën , blauwbessen , — wie zal hun aantal tellen.
Zij zijn welkome gasten in de gematigde klimaten. Hoeveel te
meer waarde moeten zij bezitten in de koude gordels , waar bijna
alle plantengroei is vernietigd, maar verschillende bosch- en
heidebeziën in zoo groote hoeveelheid voorkomen, dat zij er
gedurende een goed deel van het jaar bijna het eenig plantaardig
voedsel uitmaken.
De edelste aller beziën is gewis de druif, in de gematigde
en warme gematigde luchtstreken te huis. Ofschoon de druiven
zich misschien nergens heerlijker ontwikkelen dan in Zuidwest-
Azië, denkt men daar bijna aan , geen eigentlijken wijnbouw,
dewijl de godsdienst het verbruik verbiedt. Europa is het hoofd-
land van productie, het Kaapland en het Mexicaansche hoog-
land leveren ook geurige wijnsoorten , en sedert eenige tientallen
jaren worden er vrij groote hoeveelheden gewonnen in het midden
en westen der Vereenigde Staten (Ohio, Indiana, Illinois, Cali-
fornië) en in zuid-oostelijk Nieuw-Holland. Van hoeveel be-