Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
sg
150
plaats omdat het blad tot voedsel strekt van den nuttigen zij-
devorm. De zijdeteelt, in Zuid-Europa van groot belang, neemt
in Zuidelijk en Oostelgk Azië verbazende verhoudingen aan.
7. Zuidvruchten.
Deze naam is blijkbaar door de bewoners der koele gematigde
streken van Europa gegeven aan de edele voortbrengselen van
de landen langs de kusten der Middellandsche Zee, ofschoon
zij meestal uit het verre oosten afstammen: de geurige china's-
appelen, in groote hoeveelheden aangekweekt in Portugal (en
de Azoren), Spanje, Zuid-Frankrijk, Italië en Griekenland, en
in geheel Europa regelmatig ter markt gebracht wordend, — de
oranje-appel meest bitter, maar gezocht wegens de aro-
matieke schil der vrucht; — de citroen, geliefd wegens het
frischzure sap, uit Sicilië, Portugal en Zuid-Spanje; de 1 e m o e n,
eene zure vrucht, die vooral in West-Indië veel wordt gevonden.
Gewoonlijk worden ook onder de zuidvruchten gerekend de
v ij gen, rozijnen en krenten, waarvan aanzienlijke
uitvoer plaats grijpt in Griekenland en Klein-Azië.
8. Keerkringsvruchten.
In de warme luchtstreken is geen gewas belangrijker dan de
banaan, die, ofschoon de vorm van een boom bezittend,
eigentlijk slechts uit de over elkander gerolde bladstelen bestaaat;
de vrucht groeit snel en in zulke ruime mate, dat eene opper-
vlakte , die met graan bebouwd één mensch voedt, geacht wordt
in het levensonderhoud van vijf en twintig manschen te voorzien,
wanneer zij met bananen beplant is. Geen wonder dat hare
eenigszins aromatische, zoete en voedzame vruchten het voor-
naamste voedsel zijn voor het meerendeel der bewoners van de
heete landstreken.
Eerst in de tweede plaats komt de broodvruchtboom
in aanmerking; vooral op de Zuidzee-eilanden te huis, breidt
hij zich uit over den Oost-Indischen Archipel, en is zelfs naar
Amerika overgebracht; de vleezige, ronde vrucht rijpt gedurende
f van het jaar , en wordt als brood of eenvoudig gekookt
gegeten; in 't wild komt deze boom nergens voor.
Ook dient hier bepaald gewezen te worden op den da-
delpalm, vooral in Noord-Afrika en Zuidwest-Azië,