Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
147
goed gevolg tot 66° N.Br. verbouwd, het meest in de kust-
landen van de Oostzee; veel rogge wordt ter vervaardiging van
sterke dranken gebezigd. West-Rusland, Hongarije, Denemarken
en Duitschland zijn de landen van uitvoer.
De gerst reeds van overoude tijden in Egypte verbouwd ,
thans in zuidelijke streken op het hoogland aangekweekt, en
noordwaarts doordringend tot op 70», nabij de noordkaap in
Noorwegen; zij maakt een zeer gezond voedsel uit, doch wordt
hoofdzakelijk verbouwd als grondstof voor het brouwen en bran-
dewijnstoken. Rusland, Hongarije, Pruisen en Denemarken
voeren het meest uit.
De haver, behalve in Schotland en enkele noordelijke land-
streken verdrongen als voedsel van den mensch, vooral door
den aardappel. Schotland is het land alwaar de meeste haver
voorkomt, maar de belangrijkste uitvoeren vinden plaats uit
Rusland, Zweden, Nederland (Groningen) en Canada.
De boekweit moet eerst in de middeleeuwen uit het oosten
in Europa gekomen zijn; van Siberië tot in Nederland wordt zij
vooral op schrale gronden verbouwd, als voedsel der landelijke
arbeiders-klassen.
Deze vruchten hoofdzakelijk in de gematigde luchtstreken als
voedsel gebezigd, worden in zuidelijker, warmer landen vervan-
gen door:
De r ij s t, het hoofdvoedsel van wellicht de helft der mensch-
heid, met name in Indië en China bijna alle andere granen ver-
vangende.
De maïs of Turksche tarwe; deze naam leidt op een dwaal-
spoor, want dit voedzaam gewas stamt uit Amerika. Landen van
uitvoer zijn Hongarije, Roemenië, de Vereenigde Staten van N. A.,
Canada en Egypte.
Doerra en negergierst zijn in Afrika een gewild voe-
dingsmiddel , vooral in de Nigerlanden en geheel Soedan; minder
algemeen is onze gewone gierst in Europa en Amerika verspreid.
i". Wortelgewassen.
De aardappel uit Amerika voor het eerst in 1586 naar
Europa overgebracht, thans in de gematigde luchtstreken een