Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
146
menigwerf verbaasd door de snelle en reusachtige ontwikkeling
van enkele zwammen en paddestoelen, — bevreemt het ons dat
de sierlijke varenkruiden dezer oorden als 't ware tot boomen
van grooten omvang en statige hoogte opgroeien op vele Aus-
tralische eilanden, — toch haalt dit alles nog niet bij den in-
druk die de 40 tot 60 eeuwen tellende drakenbloedboom der Ca-
narische eilanden op den beschouwer maakt; en deze wordt nog ver-
groot als men in enkele Californische dalen de groepen sequoia's
(wellingtonia's) aanschouwt, waaronder één welks stam in door-
snede 13 meter meet, terwijl meerderen eene hoogte van 150
meter bereiken.
Evenwel levert de oude wereld nog treffender voorbeelden van
krachtigen wasdom op; niet alleen verrijst aan den Ganges een
vijgenboom, die met zijn op 80 dikke stammen rustend loover
een omvang van 500 meter bezit, maar in Nieuw-Holland
vond men eucalyptusboomen van ongehoorde grootte;
deze reuzen groeien slank op, en de aanzienlijkste bereiken eene hoogte
van meer dan 160 meter. Hoe trotsch zulk een gevaarte daar
staat, kan men zich moeilijk voorstellen, tenzij men zich her-
innert , dat de hoogste toren noch de groote pyramide die
hoogte bereiken.
109. Kweekplanten en nuttige gewassen. Wij zullen ten
slotte eenige mededeelingen verschaffen nopens de gewichtigste
kweekplanten, hetzij ze tot voedingsmiddel dienen, of om an-
dere redenen een artikel van handel vormen. Ook hier treedt
beknoptheid op den voorgrond en kau van volledigheid geen
sprake zijn.
1». Graansoorten.
De tarwe, afkomstig uit westelijk Azië, alwaar zij nog
in 't wild voorkomt; thans binnen den gematigden gordel alge-
meen verbouwd wordend, in Europa vooral tusschen 30° en
50° N. Br. Het is de voornaamste en voedzaamste broodstof,
die een belangrijk artikel van uitvoer is voor Polen, Zuid-Rusland,
Hongarije, Roemenië, Denemarken, Duitschland, Egypte, Canada
en de Vereenigde Staten.
De rogge, waarschijnlijk oorspronkelijk in Hongarije, ver-
vangt in noordelijk Middel-Europa de tarwe en wordt er met