Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
■f- \
144
veel planten aanwezig zijn ook het aantal zeedieren verbazend
toeneemt, is licht begrijpelijk.
106. Invloed van de zomerwarmte. Van de beschrijving
der plant tot hiertoe, zijn wij hoe langer zoo meer het practisch
gebied genaderd en kan het ons niet ontgaan, dat zonlicht,
vochtigheid van lucht en bodem, gesteldheid van den grond
en vooral zonnewarmte op het leven van iedere plant, zoowel
als op de ontwikkeling van de flora, van den grootsten invloed
is. Wij zouden ons echter bedriegen indien wij meenden, dat
de gemiddelde jaarwarmte daarbij de hoofdrol vervult; veeleer
is de zomerwarmte, dat is de temperatuur van den groeitijd der
gewassen, tusschen ontkieming en rijping, de voornaamste factor,
die daarbij in aanmerking komt.
De grooter zomerhitte bewerkt in Zweden een veel sneller
groei dan in Engeland, zoodat de tarwe bij Upsala niet later
rijpt dan in Zuid-Oostelijk Engeland, — de gerst zelfs 10 dagen
vroeger. In Engeland worden pruimen noch druiven volkomen
rijp, terwijl zuidelijke gewassen, zooals laurier en mirt, in de
vrije lucht overwinteren, ofschoon ze in de wijnstreken van den
Eijn bevriezen zouden. De som der warmte tusschen het ont-
kiemen en rijpen regeert het voortkomen en den aanbouw van
granen en andere gewassen. Bij 5» warmte begint de gerst te
ontkiemen; wanneer wij nu bij elkander optellen de gemiddelde
temperaturen van al de dagen waarop de thermometer boven
5» stond, dan kunnen wij de warmte-som berekenen , die van
het kiemen tot het rijpen werd verbruikt. Dienovereenkomstig
rijpt de gerst nog op alle breedten, waar zij een warmtebedrag
van 1000° ontvangt, welke ook de gemiddelde jaartemperatuur
der landstreek zijn moge. — De tarwe ontkiemt als de tempera-
tuur tot 7° rijst; gemeenlijk geschiedt dit in Zuidelijk Frankrijk,
op 1 Maart, te Parijs 20 Maart, te Upsala 20 April; tot het
rijpen heeft zij een warmtebedrag van ongeveer 2000° noodig,
en dat wordt reeds bereikt in zuidelijk Franknjk op 25 Juni,
te Parijs op 1 Augustus, te Upsala eerst op 20 Augustus.
De mais eischt voor hare rijpwording een bedrag van 2500°,
van den tijd af dat de warmte gemiddeld 16°,25 is; — de
wijnstok, om drinkbaren wijn te leveren, een bedrag van 2900°,