Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
143
22. Chileens che flora.
Het kustland van 23" tot 33° Z.Br., bijna even droog als de
Peruaansche kuststreken, en zeer arm aan boomen.
23. Flora der zuidelijkste westkust van Amerika.
Op de breedte van Valparaiso laat de passaat zijn invloed niet
meer gevoelen, en droogte maakt plaats voor hevige en niet tot
een enkel seizoen bepaalde regenbuien, die een krachtigen woud-
gordel aan die zuidwestelijkste kusten in 't leven roepen.
24. Oceanische eiland en-flora.
Deze eilanden, die in plantenvormen van de naastbijgelegen
vastlanden aanmerkelijk afwijken, zijn dikwerf opmerkelijk door
eigenaardigheid.
Zeer opmerkelijk is vooral Madagascar door het aantal eigen-
aardige planten, nevens Afrikaansche en Indische soorten voor-
komende. Ook de groote Nieuw-Zeelandsche eilanden wijken be-
duidend af van het naastbijgelegen vastland; het vochtig en
gelijkmatig klimaat riep een buitengemeen rijken wasdom in 't
leven; in plaats van gras varens en mossen; het altijdgroen woud
prijkt met varenboomen , naaldhout en beuken.
25. De flora van den Oceaan.
Daar de temperatuur op verschillende breedten afwisselt, is
ook in dit uitgestrekt gebied eene grens gesteld aan de verspreiding
van de gewassen, die echter overal hoofdzakelijk tot de familie
der wieren en algen behooren. Toch heerscht ook hier eene
verrassende verscheidenheid; ook de Zee heeft hare hooggetopte
wouden, wijde velden en bloeiende tuinen. Al ontbreken bloemen
en bloesems, zoo zijn de vormen der wieren zóó menigvuldig,
de kleuren zóó levendig, grootte en aantal zóó aanzienlijk, dat
men van een weelderigen plantengroei mag spreken.
In verschillende deelen van den Oceaan hebben de wieren
zich ten gevolge van de stroomingen tot zulke dichte massa's
saamgepakt, dat ze waren banken vormen, moeilijk te door-
klieven gelijk Columbus reeds bespeurde; de groote bank in
den Atlantischen Oceaan, dubbel zoo groot als Skandinavië,
heet de Sargasso-zee; in den Indischen en Grooten Oceaan zijn
dergelijke even groote wierverzamelingen. Dat overal waar zoo-