Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
142
16. West-Indische flora.
De eilanden en het dorre schiereiland Yucatan vormen een
gebied, zeer verschillend van de naburige. Eigenaardige ver-
menging van palmen en naaldhout, wouden van mahonieboomen,
talrijke lianen, varens en orchideeën; koffie-, suiker- en katoen-
plantages.
17. Cis-équatoriale flora van Zuid-Amerika.
De ten noorden en westen van de kustgebergten liggende land-
streken zijn zeer woudrijk, het ander deel breidt zich uit over de
boomlooze vlakten van den Orinoco en Guiana, alwaar uitge-
strekte savanen en bosschen met weelderigen plantengroei afwis-
selen.
18. Flora van équatoriaal Brazilië.
De boorden van den Amazonen-stroom vereenigen in zich alle
voorwaarden tot de weelderigste ontwikkeling van het plantenrijk,
en hier heerscht dan ook de grootst denkbare rijkdom. Over
zes breedtegraden strekt zich het ondoordringbaar oorspronkelijk
woud langs den geheelen stroom uit.
19. Flora van trans-équatoriaal Brazilië.
Dit gebied breidt zich ten zuiden van het vorige uit tot de
boomlooze vlakten der gematigde luchtstreken. Tropische gras-
vlakten wisselen af met van blad verwisselende wouden.
20. Flora van de tropische Andes.
Van 10° N.Br. tot 26" Z.Br. ligt dit rijk in de lengte uitge-
strekt, in drie scherp gescheiden gebieden. Aan de W.kust is het
onderst gebied, tot 500 meter hoogte, regenloos en wordt slechts
door nevels bevochtigd. Gebrek aan boomen, hier en daar zelfs
volslagen gemis aan planten, zijn de gevolgen van dit klimaat.
Aan de oostelijke helling der Andes, is het eigenaardig woud-
gebied der altijdgroene, laurierbladerige cinchonen, de leveran-
ciers van den kinabast.
21. Pampa's flora.
Van Brazilië's grenzen tot de zuidspits van Amerika, ten oosten
der Cordilleras, reiken ontzaglijke boomlooze vlakten, met laag
gras en weinig struiken bewassen. In 't noorden en westen ver-
andert de steppe weieens in zoutwoestijnen, Het is het ware
gebied van de veeteelt.