Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
eene hoeveelheid kwik, in eene van boven gesloten glazen buis,
welke in een aan de drukking der lucht blootgesteld bakje met kwik
werd geplaatst, in evenwicht met de lucht gebracht, door de
meerdere of mindere rijzing van het kwik in de buis aanwijst
welken druk de dampkring in een gegeven oogenblik uitoefent.
Ware de lucht overal even dicht, dan moest de barometer overal
een stand aanwijzen van 0,762 m. of 337,3 Parijzer streep, dat
cijfer is de gewone drukking der lucht op de kwikkolom in de
gematigde klimaten aan den spiegel der zee, gelijk aan den druk
van 10300 kilogram op eiken vierkanten meter. Onder de keer-
kringen stijgt die druk tot 0,764 m., om nabij den evenaar weder
tot 0,759 m. te dalen; die sterk verwarmde landstreken bieden
echter minder afwisseling aan in den loop van het jaar dan de
koudere gewesten.
De wind oefent onmiddellijken invloed uit op den barometer-
stand, met dien verstande dat in Europa van de acht hoofdwinden
de noordoostelijke den hoogsten en de zidden- en zuidwesten-
winden den laagsten stand te weeg brengen.
De gemiddelde luchtdruk is dus op zekere plaats niet dezelfde
in verschillende maanden. Meestal is zij 's winters grooter dan
's zomers, doch zelfs in den loop van eiken dag kan men eenige
verandering bespeuren: 's morgens en 's avonds ten 10 uur is de
druk het grootst; 's morgens en 's namiddags ten 4 uur het kleinst.
Hier spraken ivij alleen van den druk aan den zeespiegel, maar
het is bekend dat de barometerstand met de toenemende hoogte
in meetkundige reeks afneemt. Dit berust natuurlijk op het dunner
of ijler worden van den - dampkring al naarmate men hooger
stijgt; onderstaande opgave maakt dit duidelijk.
op 0 mijlen hoogte is de dichtheid der lucht = 1.
II 1 II II II II II II II = 0,40385
II 2 II 11 II II II II II = 0,16341
II 3 II II II II u II II = 0,06628
II 4 II II II II II II II = 0,02694
II 5 II II II II II II _ 0,01097
II 6 II II II II n II II _ 0,00448
II 7 II II II II II II II = 0,00183
II 8 II II II II II II II = 0,00075
II 9 II II II II II II II = 0,00031
II 10 II it II II II II II = 0,00013