Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
141
naar de kust dalend, het best te vergelijken met Spanje, maar
één der in plantensoorten rijkste gebieden, ofschoon het hooge
land tot 1200 meter reikt. Veel bolgewassen.,
11. N ie u w-H o 11 a n d s c h e flora.
Sommigen voegen aan dit gebied ook toe de eilanden Timor,
Celébes en Nieuw-Guinéa. Er heerscht noodwendig groot ver-
schil tusschen den wasdom in het tropisch noorden en het warm
gematigd zuiden, maar overal belemmert de ongelijkmatige regen-
val, vooral in het binnenland, de ontwikkeling van een weel-
derigen plantengroei. In de bosschen staan de boomen wijd
uiteen, en de vlakten zijn veel beter geschikt voor weiden dan
voor akkerbouw.
12. De N o o r d - A m e r i k a an s c h e woud-flora.
Dit groote rijk reikt van den eenen tot den anderen Oceaan,
in 't westen tot 50° N.Br,, iii 't oosten tot 20° N.Br. dalend.
In het noordelijk deel komt het in vele opzichten overeen met
het Europeesch-Siberisch rijk; naar het zuiden neemt de was-
dom tropische vormen aan, en krachtige boomen met heerlijke
bloesems (tulpenboomen, magnolia's) zijn hier eigenaardig. Hier
is de invloed der uitgebreide bebouwing zeer merkbaar: granen en
maïs in 't noorden, tabak, katoen, suiker in 't zuiden,
13. Prairieën-flora.
Het binnenland van Noord-Amerika tusschen de Missisippi
en Californië, met boomlooze vlakten, een gevolg van strenge
winters en dorre zomers.
14. Califo mische flora.
Opper-Californië heeft overeenkomst van klimaat met de lan-
den aan de Middellandsche Zee, een rijken wasdom en vooral
prachtig geboomte. Het schiereiland Neder-Californië is daar-
entegen een schraal bedeeld gebied.
15. M e xi c o's f 1 o r a.
Naar de hoogte in drie gebieden verdeeld:
Het oostelijk gebied omvat alle groeivormen van den tropi-
schen gordel, — Het hoogland heeft een aangenaam, gelijk-
matig klimaat; prachtige wouden, boomvormige leliegewassen,
cactussen en agaven. — De westkust bezit een minder scherp ge-
teekend tropisch karakter dan de oostkust, de lucht is veel droger.