Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
i'A-
140

5. Chineesch-Japansche flora.
Het Chineesch laagland en de Japansche eilanden, die de regel-
matige wisseling der seizoenen met Europa gemeen hebben.
Rijkdom aan boomen, kostbare bloemgewassen, zooals camel-
lia's, granen, met name rijst, allerlei ooft, vooral china's-appelen;
éénig wegens de thee, de katoen en de moerbezieboomen
(zijdeteelt).
6. I n d i s ch e m 0 e s s o n-f 1 o r a.
Omvat de beide Indische Schiereilanden, Zuid-China, de In-
dische-archipel en de meeste noordelijke Australische eilanden.
Ook hier wisselt de heerlijke ontwikkeling van de tropen-flora
met armer plekjes af, maar de eerste heeft bijna overal de over-
hand. In het dichte woud krachtvolle slingerplanten en kleurige
orchydeeën. Palmen van velerlei soort, bananen, varenboomen,
bamboes, mangroven en de lotusbloem; de savanen bestaan bijna
uitsluitend uit alang-alang frietgras) met verspreide boomen.
Wegens de aankweeking van suikerriet, koffie, fijne specerijën,
indigo, uitmuntend ooft en velerlei andere nuttige gewassen , be-
hoort dit rijk tot de meestgezegende cultuurlanden der Aarde.
7. Sahara-flora.
Dit regenloos gebied strekt zich ook over noordelijk Arabië uit,
en zet zich zelfs voort tot de monden van den Indus en noord-
westelijk Hindostan.
8. Middel-Afrikaansche flora.
Geheel tropisch Afrika van 20° N.Br. tot 20° Z.Br., met een
gelijkvormig klimaat, maar niettegenstaande den zeer voldoen-
den regenval niet zulk een krachtigen plantengroei ontwikkelend
als elders tusschen de keerkringen gevonden wordt; waarschijn-
lijk in verband staande met de sterke afkoeling gedurende den
nacht.
9! Kalahari-flora.
Klein maar eigenaardig gebied aan Zuid-A frika's westkust,
dat aan de Sahara herinnert.
Hier en daar hooggrazige savanen met vreemdsoortige ge«
wassen.
10. De flora van het Kaapland.
Ten zuiden van de Oranje-rivier, een tafelland met terrassen