Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
BÜP
139
pelt. Om zulk eene indeeling te ontwerpen, dient men stellig
te weten: dat ten minste de helft der bekende soorten, van het
gebied er te huis behoort; voorts dat één-vierde dier soorten
er bepaald inheemseh is, of althans zoo uitsluitend daar voor-
komt , dat men die planten elders slechts als verspreide exem-
plaren kan aanmerken. De volgende indeeling voldoet aan die
vereischten.
1. Arctisch-alpinische flora.
De rondom de noordpool liggende landen aan gene zijde van
de boomgrens, voorts de Alpengebieden tusschen de boom- en
sneeuwgrenzen in de geheele noordelijk-gematigde luchtstreek.
Dit is het rijk der mossen, met lage maar duurzame kruiden,
en met enkele dwergstruiken als eenige vertegenwoordigsters van
het houtgewas.
2. Europeesch-Siberische flora.
Hiertoe behoort het woudgebied van Noord- en Middel-Europa
en Noord-Azië, in 't noorden is de koude, in 't zuiden het
steppe-klimaat de oorzaak van het gebrek aan boomen.
Weelderige weiden, prachtige graanvelden, in 't zuiden wijn-
teelt en heerlijk ooft, voorts zachtbladerig loofhout en altijd-
groene naaldboomen; dit is het grootste gebied.
3. Middellandsche Zee-flora.
Hiermee worden de landen rondom die Zee bedoeld, welke
door den invloed van de Sahara aan droge zomers zijn onder-
worpen, die den groei een tijdlang belemmeren. De grasgroei
is er dus schraal, daarentegen altijd groene loofboomen en
struiken. Door slooping van de wouden is een groot gedeelte
van dit gebied thans onvruchtbaar.
4. De Steppe-flora.
Een uitgestrekt boomloos gebied van de Zwarte Zee tot de
bronnen van den Amoer, met inbegrip van Tibet en Iran; niet-
tegenstaande de groote afwisseling van laag tot hoog, overal een
vastland-klimaat bezittend, met een korten groeitijd in de lente,
gloeiendheete zomers en lange, strenge winters.
Wtór de bodem voldoende vochtig is, of waar voor kunst-
matige besproeiing wordt zorggedragen, is de vruchtbaarheid
zeer groot.