Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
138
met heerlijke bloemen en bloesems, verlevendigd door tal van
dieren. Maar in het droge seizoen ligt zij daar verbrand, ver-
zengd als woestijn, en 's winters kan de sneeuwstorm in de
noordelijke steppen soms ontzettend huishouden.
Geheel eigenaardig is de zoutsteppe, alwaar de schaarsche
bleekgroene gewassen den indruk geven, of men het zeestrand
nadert, terwijl men zich midden in het land bevindt.
Eigenlijke woestijnen of van allen plantengroei beroofde land-
streken zijn zeldzamer dan men gemeenlijk onderstelt. Waar
slechts de geringste vochtigheid aanwezig is, komen enkele ver-
spreide gewassen, gras , yleezige planten of cactussen (in Amerika)
voor. Uitgestrekte woestijnen zijn: eenige streken van de Sahara,
de Lybische en Arabische woestijnen; de woestijn Sjamo of
Gobi in Middel-Azië, de woestijn Atacama aan Zuid-Amerika's
westkust, de Kalahari-woestijn in Zuid-Afrika, en de zoutwoes-
tijnen in Perzië en Noord-Amerika. Ook in Nieuw-Holland ver-
moedt men dat een gedeelte van het binnenland vrij uitge-
strekte woestijnen bevat.
Is de grond ruimschoots met water verzadigd, dan merkt
men dadelijk een overgang op naar den plantengroei van het
water. In poelen en op drassigen bodem tieren steeds gezellige
planten, welke dikwerf tot gedeeltelijke ontbinding overgaan,
en dan allicht het karakter van veenen aannemen. Bij de ei-
gentlijke moerassen is die gestremde rotting regel, en bijna on-
vermijdelijk vormen zich daar veenen. De groeivormen van
de waterplanten zijn eigenaardig, maar veelal over groote ruim-
ten verspreid; dat laatste is met name het geval, als men den
blik slaat op de uitgestrekte drijvende wierbanken in den Oceaan,
die allen tot de laagst-ontwikkelde plantsoorten behooren; maar
daalt men naar de diepte, dan ontwaart men vrij wat afwisse-
ling in de ondoordringbare onderzeesche wouden van sommige
streken. — De zoete, stroomende wateren hebben hun eigene,
drijvende en onder water groeiende soorten.
105. Verdeeling in aardrijkskundige gebieden. De op-
pervlakte der aarde is, naar de daarop voorkomende planten,
in verschillende aardrijkskundige gebieden verdeeld, welke men
met den naam van flora van het desbetreffend land bestem-