Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
mm.
187
gordel gesteld, waar bijna elke boom van hetzelfde wond tot
eene andere soort behoort. De wouden zijn te onderscheiden
in altijdgroene en in zulke waar de bladeren op gezette tijden
afvallen , — in naald- en loofhout, — in bosschen en kreupelhout;
bovendien bevat het woud nog eene aanmerkelijke verscheidenheid
van kleinere planten.
Van grooten invloed is het woud op het klimaat, daar het
evenals de bergen den regenval doet toenemen en verzamelt, en
dus de gelijkmatige besproeiing bevordert; door roekelooze ont-
wouding wordt de zomer heeter en droger. Plotselinge en
heftige regenbuien voeren de bouwaarde weg van de steile berg-
hellingen en veroorzaken hier onvruchtbaarheid, daar overstroo-
mingen, elders lawienen en bergstortingen. Een aantal landen,
vooral die om de Middellandsche Zee gelegen, leveren duidelijke
en treurige voorbeelden op van het meedoogenloos verwoesten
van de bosschen; de vroegstbeschaafde landen hebben er blijkbaar
het meest door te lijden gehad.
Lijnrecht tegenover het schaduwrijk woud staat het open
veld, met gras en kruiden, hoogstens met struiken en enkele
verspreide boomen bedekt. Bene geheele reeks van plantenvormen
treedt hier te voorschijn, waarop vooral de vochtigheid van den
grond van invloed is. Onder de belangrijksten rangschikken
wij de w e i d e n, welke gemeenlijk een weelderigen groei ten toon
spreiden en zoowel in het dal als op den berg voorkomen. Armoe-
dige , magere weiden vormen een overgang tot de heiden,
welk in haar waar karakter van groote uitgestrektheid en
volstrekt gemis aan boomen uitsluitend in de koude gematigde
luchtstreken te huis behooren.
De steppen hebben een veel bonter en met de seizoenen wis-
selenden plantengroei; in de wanne gematigde en heete gordels
bezitten vele uitgebreide vlakten dat karakter: zoowel de Hon-
gaarsche poeszta's, de Zuid-Russische en Middel-Aziatische step-
pen , als de savanen van Centraal-Afrika, de prairieën van Noord-
Amerika, de llano's en pampa's in Zuid-Amerika, en Australië's
grassteppen behooren er toe. Gedurende het natte jaargetijden
en nog enkele maanden langer biedt de steppe den aanblik van
eene groene, golvende zee, eindeloos als de Oceaan, versierd