Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
136
2. de bovenste hoogvlakte tot 600 m., of het gebied van
den notenboom;
3. het onderste berggebied tot 800 m., of dat van den eik
4. het hooger berggebied tot 1400 m., of dat van den beuk
5. het vóór-Alpengebied tot 1750 m., of dat van den spar
6. het onderst Alpengebied tot 2000 m., of dat van het
kreupelhout;
7. het hooger Alpengebied tot 2350 m., of dat van de
heidestruiken en Alpenrozen;
8. het onderst sneeuwgebied tot 2600 m., of dat van de
Alpenkruiden;
9. het hooger sneeuwgebied tot 2850 m,, of dat van de
laatste zichtbaar bloeiende planten.
10. het gebied der mossen en korstmossen tot den top.
105 Verdeeling naar het stand-oord. De plaats, alwaar
de plant groeit, is van den belangrijksten invloed. De plant,
aan eene bepaalde plaats gebonden, heeft eene voorliefde voor
den grond waar zij het beste kans van welig gedijen heeft, derhalve
bezitten zout-, ammoniak-, kiezel-, kalk-, zand-, leem- en tuinaard-
gronden ook een verschillend plantenbekleedsel; inzonderheid is
zoet of zout water, en meerdere of mindere vochtigheid van grooten
invloed. Wanneer de asch der planten onderzocht wordt, dan
vindt men in de eerste plaats de volgende vier bestanddeelen,
waardoor de aard der plant wordt gekenschetst; het best heeft
men dit bij de cultuurgewassen nagegaan, en als voorbeeld nemen
wij hier hunne verdeeling op:
1. alkaliplanten: aardappelen en beetwortels;
2. kalkplanten: klaver, erwten, enz.;
3. kiezelplanten: grassen;
4. phosphorusplanten; rogge en tarwe.
Men onderscheidt op het vastland dus sterksprekende, dikwerf
scherp afgescheiden plantengroepen, vooral in de landen, welke
door geregelde bebouwing nog niet van karakter veranderd zijn:
vooreerst komen hierbij in aanmerking het woud en het veld.
De woudboomen der gematigde luchtstreken zijn bepaald
gezellig; de beuk, de den, de spar groeien gaarne, ieder op
zichzelf, in groepen bijeen. Geheel ander is het in den heeten