Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
143
Zuidelijk halfrond. Gedeeltelijk
altijdgroene en gedeeltelijk slechts
's zomers loof boomen. Zeer ver-
schillende flora op Nw Zeeland,
op Nw. Holland en Tasmania,
zoowel als in Chile en de La
Plata-S taten.
De sub-
tropische
gordels.
23-34
Mirten en laurieren. Groote rijk-
dom met dikke , lederachtige ,
glanzende bladeren. Hier is de
plantengroei der Oude en Nieuwe
wereld, zoowel als die van het
noordelijk en zuidelijk halfrond,
zóó verschillend, dat eene alge-
meene schildering ondoenlijk is.
boven
1250 meter.
De tropi-
sche gor-
dels.
15-23
Bij de boomen van den vorigen
gordel paren zich ook boomva-
rens, vijgeboomen, bamboes. Pal-
men en bananen ; aan de kusten
wouden van mangroven.
625
De equa-
toriale
gordel.
0-15
O
Hier treedt het plantenleven in
groote verscheidenheid en hoeveel-
heid op. Oorspronkelijke wouden
met reusachtige stammen, door
lianen omwonden en daardoor
ondoordringbaar, terwijl de slanke
palm boven alles uitsteekt. Hoogste
ontwikkeling van woekerplanten.
Dat de hoogt e-g e b i e d e n slechts op aanzienlijke bergen
in de warmste gordels aan deze beschrijving beantwoorden,
spreekt van zelf, en slechts zeldzaam vindt men ze volkomen
herkenbaar aanwezig.
De Alpen bevatten uit de aard den zaak aan den noorde-
lijken voet slechts de hofigste vier gebieden, daar zij in den
kouden gematigden gordel liggen; maar zulke nauwkeurig on-
derzochte oorden bieden gelegenheid aan, nog veel meer en
vrij scherpe grenzen te trekken. Een bekend plantkundige vond
derhalve gelegenheid 10 verschillende hoogte-gebieden in de
Zuid-Beiersche Alpen op te merken, als:
1. de onderste hoogvlakte tot 400 meter, of het gebied van
den wijnstok;