Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
133
dît beproefd. Uiterlijk voorkomen, en gezellig bijéénleven zijn de
hoofdfactoren van zoodanige indeeling, welke gegrond is op de
physionomie, die het landschap daaraan ontleent. Wij voegen
er een 15tal afbeeldingen bij van min of meer karakteristieke
planten, en onderscheiden de volgende hoofdsoorten :
in de keerkring-landen; a. de bananen- en pisangvorm (afb. 1);
h. de pandanen-vorm (afb. 2); c. de mangrovenvorm (afb. 3);
d. de agaven- en aloëvorm (afb. 4, 5, 6); e. de pothosge-
wassen (afb. 7) ; /. de orchideeënvorm ; g. de cactnsvorm
(afb. 8);
in de keerkring- en warmgematigde landstreken: h. de pal-
menvorm (afb. 9, 10); i. de mimosen- en acasiavorm
(afb. 11); k. de laurieren vorm ; l. de myrtenvorm; m. de
casuarienenvorm (afb. 12); n. de lianen en slingerplanten;
in de gematigde luchtstreken : o. de grassen ; p. de lelievorm ;
in de gematigde en koude luchtstreken: q. de varenvorm
(afb. 13); r. de mosvorm ;
overal of bijna overal : s. het naaldhout, vooral in de koude
gematigde luchtstreken fafb. 14); t. de heidekruiden; «. het
loofhout; V. de wieren (afb. 15).
Bij de afbeeldingen is de grootte van de voorgestelde plant
in meters vermeld.
104. Verdeeling naar het klimaat. Van veel meer belang
is de verdeeling naar het klimaat, welks invloed een aanzienlijk
verschil in het plantenrijk teweegbrengt; hierbij komt zoowel
de afstand van den evenaar als van den vlakken grond in aan-
merking, daar in beide richtingen het klimaat wijziging onder-
gaat, en wel op ongeveer denzelfden voet, zoodat men voor
iederen tusschen breedtegraden besloten gordel een hoogte-
gebied kan aanwijzen, dat daarmee overeenstemt. Men dient
echter in 't oog te houden, dat het klimaat niet de eenige
oorzaak van verspreiding en afwisseling in het voorkomen der
planten is, en de grenzen ook ongemerkt in elkander vervloeien.
Zie hier eene aanduiding dier klimaat-gordels en hoogte-ge-
bieden.