Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
TWEEDE HOOFDSTUK.
DE AAEDE OMRINGD DOOR EEN DAMPKRING.
5. De dampkring. De aardbol heeft eene vloeibare omhulling,
den dampkring, welke hem tot op eene niet nauwkeurig
bekende hoogte omringt; die dampkring is waarschijnlijk ook eene
sféroïede, evenals de Aarde, maar sterker afgeplat. Zijn uiterste
grens moet daar gezocht worden, waar de middelpuntschuwende
kracht de aantrekking begint te overtreffen; wat daarbuiten ligt,
behoort niet meer tot de Aarde.
Zeer verschUlend is de hoogte, welke de geleerden aan den
dampkring, doorgaans eenvoudig lucht geheeten, toekennen;
even verschülend als de theorieën, waarop zij hunne waarnemingen
gronden.
Reeds ter hoogte van 8 mijl is zij zoo ijl, dat men dien
toestand zelfs met geen luchtpomp kan bereiken, en de verschijn-
selen, waarvan de natuurkundige te spreken heeft, blijven stellig
aUe beperkt tot de onderste, dichtste luchtlagen, niet hooger dan
2 of 3 mijl reikende.
De dampkringslucht bestaat in alle tot heden bereikte breedten
en hoogten, met niet noemenswaardige afwijkingen, uit:
stikstof: 79 ruimte-, 77 gewichtsdeelen, en
z u u r s t O f: 21 „ 23 „
Betrekkelijk zeer geringe hoeveelheden waterdamp en
koolzuur laten zich daaraan toevoegen: de eerste, zulk een
aanzienlijke rol bij de metereologische verschijnselen vervullende,
bereikt onder den evenaar ongeveer 3%, in onzen gemagtigden
gordel nauwlijks 1»/,,, en is 60»/o lichter dan de droge lucht;
het laatste dat onophoudelijk door de dieren uitgeademd en door
de planten opgeslorpt wordt, beslaat nog niet ^öVïï van de
ruimte en schijnt tot op zekere hoogte 'van de oppervlakte eenigs-
zins toe te nemen.
6. De luchtdruk en de barometer. Zeer onderscheiden is
de luchtdruk vooral op verschillende hoogten en het verschil
in temperatuur oefent er ook invloed op uit; de barometer is
de luchtweger, welke ons op dit gebied zijn zekere hulp biedt;
hij berust op de natuurlijke omstandigheid, dat het gewicht van