Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
132
Indië met 9000, Britscli-Guiana met 3254, de Braziliaansche
provincie Bahia met 2804, het Kaapland met 6600, Zuidwestelijk
iNieuw-Holland met 1800 zichtbaar bloeiende planten. Nederland
telt op zijne kleine oppervlakte er ook nog 1210. Tot de armste
flora's behooren niet alleen de poollanden, zooals Spitsbergen,
Kamtsjatka of Groenland, maar ook menig overoud cultuurland,
met name Egypte, met slechts 854 meest derwaarts overgebrachte
soorten.
102. Rijkdom in soorten. Zeer moeilijk is het aantal plan-
tensoorten der geheele wereld te schatten, want telkens worden
er nieuwe gevonden; in het jaar 371 vóór Christus-geboorte
meende Erosios het aantal soorten op 450 te mogen stellen, en
thans spreekt men van 300000. Houden wij ons aan de voor
't oogenblik onderzochte 85000 soorten, dan kan men die ver-
deelen in:
71000 zichtbaar bloeienden:
5is000 twee- of meer-zaadlobbigen en
13000 één-zaadlobbigen; —
14000 onzichtbaar bloeienden:
5000 varens, wortelvruchtigen, enz.;
3500 mossen;
3000 zwammen, en
2500 wieren.
Nevens den rijkdom in soorten komt het aantal voor-
werpen van elke soort (de individuen) in aanmerking; in dit
opzicht verschillen de soorten onderling verbazend, daar sommige
gezellig in ongehoord groote hoeveelheden voorkomen, andere
steeds op zichzelve of zeer verspreid. Men denke slechts aan
enkele schaars verspreide boomen, en aan de groote oppervlakten
beslaande zeewieren of grassoorten. Hoewel ook de boomen dik-
werf gezellig en in ontelbare hoeveelheid van dezelfde soort voor-
komen, zooals beuken, eiken of dennen, en aan het landschap
een bepaald karakter schenken, kan men hun aantal toch nimmer
in vergelijking brengen met dat der heideplanten, veenmossen
of rietgewassen, welke het land soms mijlen vér bedekken.
103. Verdeeling naar het uiterlijk aanzien. Men kan
alle planten tot enkele vormen brengen, althans meermalen is