Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
131
het ganzenbloempje, de brandnetel, de zwarte nachtschade en
ander zoogenaamd onkruid; zij hebben dit met mensch, hond,
muis en huisvlieg gemeen. Veel algemeener komt het echter
voor, dat het verspreidingsgebied oneindig beperkter is; vooral
op eilanden en hooge bergen is zulk een gebied dikwerf zeer
beknopt. Er zijn dan ook slechts 117 planten bekend, welke
over één-derde deel van de aardoppervlakte verspreid zijn, —■
nauwlijks 18 die zich over de helft verbreiden. Van die 117
soorten zijn meer dan de helft bepaald voor nut of genoegen
aangekweekte plan?en, waaronder een aantal bloemgewassen.
De vorm der verbreidingsgebieden is gewoonlijk zeer onre-
gelmatig en moeilijk ineen kring te besluiten; meestal zijn het
vooral in de gematigde luchtstreken zeer langgestrekte ellipsen,
van oost naar west, waartoe de meerdere eenvormigheid van
het klimaat op gelijke breedte aanleiding geeft. De grenzen
zijn dus zeer onregelmatige lijnen, welke noch met waterschei-
dingen, noch met de breedte- of lengtegraden, noch met de
isothermen of geologische formatiën overeenkomen. In den regel
is de gelegenheid om geschikte voeding te verkrijgen van veel
grooter inyloed.
Men kan de vraag, of er op de Aarde een grens voor het
bewerktuigd leven bestaat, gerustelijk ontkennend beantwoorden,
al zijn er oorden, welke ware woestijnen van het planten- en
dierenleven schijnen ; maar zoowel in de droge woestijnen der
warme luchtstreken, als in de met eeuwig ijs en sneeuw be-
dekte woestenijen der poollanden, of op de hoogste bergtoppen,
ontdekt de natuurvorscher nog leven.
Zelfs hebben de noordpoolreizigers op de hoogste breedten nog
een betrekkelijk rijk leven gevonden; immers geheele troepen ren-
dieren en muskus-ossen vinden er voldoend "voedsel in de mos-
soorten en in enkele bloeiplanten.
101. Omvang der flora's. De flora, dat wil zeggen het
geheele plantenbekleedsel eener landstreek of van een werelddeel,
omvat nu eens een grooter, dan weer een kleiner aantal soorten
en voorwerpen.
Tot de rijkste flora's behooren stellig die van het voormalig
Koninkrijk Napels, zonder Sicilië 3132 soorten tellend, Britsch-