Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
180
99. Verdeeling naar de voortplantings-organen. De weten-
schap verdeelt de gewassen naar hunne voortplantings-werk-
tuigen in :
I. Onzichtbaar bloeiende planten, bij welks slechts microscopisch
kleine voortplantings-organen zonder de gewone meeldraden en
stampers voorkomen.
Voorbeelden: paardestaarten, wolfsklauwen, varens, blad-,
lever-en korstmossen, paddestoelen, truffels, wieren, zwammen,
schimmelplantjes.
II. Zichtbaar bloeiende planten.
1°. Eénzaadlobbigen:
Voorbeelden: grassoorten, leliën, asperges, narcissen, pijl wortels
(arrowroot), orchideeën, palmen, bananen, kroosplanten.
2°. Twee- en meer-zaadlobbigen:
Voorbeelden: a. ranonkels, papavers, kruisbloemen , malva's,
vlassoorten,
b. rozen, kalebassen, scherm-, korf- en vlinderbloemigen,
c. gentiaan, nachtschaden , lip- en sleutelbloemigen,
d. netels, hennep, hop, vijg, moerbezie, kegeldragers, melden,
wolfsmelkachtigen, kattestaarten.
De eerste hoofd-afdeeling bestempelt men met den naam van
celplanten, de tweede met dien van vaatplanten.
De celplanten (onzichtbaar bloeiende} zijn de minst ontwikkelde,
maar het meest algemeen verspreid, ofschoon zij in aantal soorten
vér overtroffen worden door de vaatplanten, die zich tot de
celplanten verhouden als 6:1.
Op hunne beurt moeten de minder ontwikkelde zichtbaar bloei-
ende planten (de éénzaadlobbigen), naarmate men den evenaar
nadert, wijken voor de meer ontwikkelde (twee- of meerzaadlob-
bigen); weshalve het onweerlegbaar is, dat de warmte een hoogst-
gunstigen invloed uitoefent op den plantengroei en vooral op
de ontwikkeling van de planten.
100. Verbreiding van de plantensoorten. Het is niet on-
bekend, dat er eenige cosmopolieten onder de planten zijn, die,
zoo niet overal, toch over een groot deel der Aarde, in de
verschillende klimaten en gebieden verspreid voorkomen, zooals