Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
129
wieii men bijna een stengel zou ontzeggen, de heester en de
statige palm bieden onderling vrij wat verschil aan.
Welk eene verscheidenheid de bladeren opleveren, springt
een ieder voortdurend in 't oog; niet alleen in den vorm, maar
ook in de samenstelling, beharing, gladheid, stijfheid en dikte.
De dennenaald en het kronkelend loof van sommige koolplan-
ten, het lederachtig hulstblad en het donzige blad van den ge-
ranium zijn vertegenwoordigers dier afwisseling, en strekken
toch alle tot ademhalings-werktuigen der plant. Bij vele planten
is het blad de hoofdzaak, bij anderen verbergt het zijn eenvoud
onder den sierlijken bloesem, welke op zijne beurt zooveel
afwisseling in kleur en vorm, zooveel verscheidenheid in geur
oplevert, dat die alleen worden overtroffen door de grilligheid
van vorm, van geur of van grootte der vrucht. In die bloesems
liggen de voortplautingswerktuigen besloten.
Een woord over den levensduur der planten komt hier van pas.
Het verschil tusschen de duurzaamheid van den fieren eik cn het
teedere bloemgewas , springt reeds ieder in 't oog; maar bij nadere
beschouwing merken wij nog grooter onderscheid op: de schim-
melplant ontwikkelt zich in enkele uren en zelfs de vrij groote
paddestoel heeft daarvoor nauwlijks een etmaal noodig, — in
verhouding is dier leven dan ook even broos. Van de meer
saamgestelde planten leven eenige slechts weinige maanden, juist
lang genoeg om haar zaad tot rijpheid te brengen, — andere
leven één jaar, verscheidene twee en enkele meerdere jaren, onder
welke laatsten er zijn die een ontzaglijk hoogen ouderdom bereiken;
immers kent men eiken en linden van meer dan lOOü jaren.
De, meeste kruidachtige planten zijn slechts één of tweejarige,
terwijl de planten die een onbepaalden levensduur bezitten —
dus alle meerjarigen — van een houtachtigen stam of wortelstok
zijn voorzien, en derhalve tot de boomen, heesters en zoogenaamd
halfheesterachtige gewassen behooren, die gewoonlijk slechts
stervendoor invloeden van buiten, door mensch of dier, voch-
tigheid of droogte, wind of onweder, welke schadelijk op hun
bestaan inwerken, en waarvan de verschijnselen, die het sterven
en den dood voorafgaan, dikwerf eene reeks van jaren duren.