Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
#1
128
der planten, wier verschijning op de Aarde ongetwijfeld
eene drieledige bestemming had: vooreerst moeten zij voor
de dagelijksche behoeften van mensch en dier dienen ; ten an-
deren regelen zij de talrijke en grootsche natuurlijke werkingen
op de Aarde, door het verbruiken van de koolstof, welke dier
en mensch uitademen , — het beurtelings bevorderen van droogte
en vochtigheid van den dampkring, — van warmte en koude
van den bodem, derhalve het bestendigen van het klimaat; ein-
delijk strekt het prachtige bekleedsel, waarmee zij het aardrijk
tooien, den mensch tot aansporing om den hem ter bewoning
aangewezen tempel in al zijne schoonheid en verhevenheid steeds
nauwkeuriger te leeren doorvorschen.
De kennis der verbreiding van de planten over de Aarde
zal het hoofddoel dezer beschrijving moeten zijn , maar daartoe
zal het noodig wezen dat eene omschrijving van de planten
voorafgaat, zonder ons in eene botanische studie te verdiepen;
diensvolgens zullen wij ons hoofdzakelijk tot de beschouwing
van uitwendige vormen bepalen.
Dat iedere plant — altijd behoudens enkele uitzonderingen —
bestaat uit een wortel, een stengel of stam, en de bladeren en
bloesems, is aan allen bekend, maar toch dienen wij die deelen
nader te bespreken, omdat bij de eene de wortel, bij de andere
de stam, bij een derde het blad, bij een vierde de bloesem of
vrucht het nuttigste deel is, en die deelen zich dus op zeer ver-
schillende wijzen bij onderscheiden planten — zelfs van dezelfde
familie — ontwikkelen.
Ofschoon de wortel bepaald dienen moet om de plant in
den grond te bevestigen en haar vandaar voedsel te bezorgen,
is hij toch zeer afwisselend gevormd: de grootste boomen be-
zitten dikwerf fijngetakte wortels, — de onaanzienlijke raap
wijdt haar geheele kracht aan den vleezigen wortel, bij haar
trouwens de hoofdzaak van de geheele plant.
De stengel, nä de ontkieming opschietend, draagt de
bladeren, hetzij hij kort of lang is; hoe groot het onderscheid
zij tusschen den tengeren grasspriet en den knoestigen boom-
stam, toch zijn beide de stengel van de plant; de peenwortel,