Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
ZESDE HOOFDSTUK.
PLANTEN-GEOGEAPHIE.
97. Het leven en de plant. Zagen wij dat de dampkring
en het water aan allerlei bewegingen onderworpen zijn, — dat
de aardschors nog in voortdurenden staat van vorming is, —
dat de ledige bergkloven nog duurzaam met minerale oplossingen
worden gevuld, en er aldus als het ware onder ons oog nog
metalen worden gevormd; wij moeten evenwel niet denken, dat
al die verschijnselen met een werkelijk leven in verband staan.
Door leven verstaan wij een toestand van groei en ontwikkeling,
van voedsel tot zich nemen en afscheiden, die niet gevonden
wordt bij de onbewerktuigde stofien. Deze genieten echter een
voorrecht, dat evenwel slechts negatief is: zij kunnen niet
sterven — omdat zij nimmer leefden; alle bewerktuigde,
organische lichamen, klein of groot, enkelvoudig of in de
hoogste ontwikkeling, sterven daarentegen eenmaal — omdat zij
leefden.
Bij plant en dier noemen wij leven, hun vermogen om
door omzetting van stoffen, welke niet met hen gelijksoortig
zijn, hun omvang te vergrooten. Het dier kan zich willekeurig
verplaatsen, de plaut niet; bij haar bepalen de organen zich
tot die deelen, van welke de vermelde omzetting uitgaat, —
bij het dier hebben die organen meer verrichtingen te vervullen.
De plant is derhalve niet, evenals een kristal of als eene
zuivere vloeistof, een lichaam geheel uit gelijksoortige bestand-
deelen saamgesteld, zoodat slechts de kennis van ééne enkele
stof en van den haar eigen vorm zou noodig zijn om haar geheel
te begrijpen; zij is veeleer uit vele kleine cellen saamgesteld,
die een zeer kunstmatige bouw bezitten, en met talrijke stoffen
gevuld zijn.
98. Beschrijving van de plant. Dit weinige vooraf zij
genoeg om nu te kunnen overgaan tot ons doel, de geographie