Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
, (
A

126
en sleehts door herhaalde destillatie in den toestand wordt
gebracht, waarin hij tegenwoordig zoo veelvuldig wordt gebezigd.
In tal van landstreken, ook in onze Oost-Indische bezittingen,
komt hij in groote hoeveelheden voor, maar voor het tegen-
woordige zijn de oostelijke Vereenigde Staten van N. A. en
Canada de hoofd-leveranciers.
De zwavel, eene andere hoogstgewichtige brandbare delfstof,
is rijkelijk verspreid als vast lichaam en als poeder, maar vooral
in verbinding met andere stoffen; zij is van vulcanischen oorsprong
en geel van kleur, schilferig op de breuk.
Het barnsteen is de verstijfde harst van voorwereldrijke boomen;
het verspreidt bij verbranding een aangenamen geur, is doorgaans
geelachtig van kleur en doorzichtig, en houdt menigwerf insecten
van vroegere tijdperken omsloten. De zuidoostelijke kusten van
de Oostzee zijn er het rijkst in.
96. Zouten. Het keukenzout is stellig de voornaamste ver-
tegenwoordiger; zuiver is het kleurloos en doorzichtig. Het komt
voor als steenzout in het inwendige der aarde, aan de oppervlakte
van zoutmoerassen en meren als heldere kristallen, in het zee-
water en in zoute bronnen in opgelosten staat. De steenzout-
beddingen zijn zeer uitgestrekt en soms honderde meter diep;
vooral zijn vermaard de zoutwerken van Hallein in het Salzburg-
sehe en van Wieliczka in Galicië, benevens de onuitputtelijke
beddingen in Noord-Duitschland ten zuiden van Maagdenburg
bij Staszfurt. Onder de zoutmeren is dat van Elton in de Kas-
pische vlakte een der merkwaardigste; Middel-Azië, Iran en een
aantal andere landen bezitten ook zulke onuitputtelijke meren.
Van minder algemeene noodzakelijkheid zijn andere zouten,
die evenwel zeer veel voorkomen, zooals borax, in het oeverzand
van zoutmeren; — natron, uit de Egyptische meren en ook
elders gewonnen; bevrijd van het daarin vervatte koolzuur, ver-
vaardigt men er de zoo algemeen gebruikte soda uit; — het
glauberzout, komt in vele geneeskrachtige bronnen voor; — het
salpeter in grotten en op sommige vochtige vlakten verzameld
wordend; — de aluin, op vulcanischen bodem voorkomend,
maar zich ook als aluin-leisteen aan de oppervlakte vertoonend.