Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
125
van ons land voorkomende laag veen, dat bijna uitsluitend ont-
staat uit drijvende waterplanten , die bij hun afsterven bezinken
en dan door het water op hare beurt voor geheele ontbinding
worden bewaard. Dat de oudste of onderste veenlagen door
den druk der jongere lagen vaster zijn en derhalve beteren turf
opleveren, is natuurlijk.
Reeds veel ouder is de bruinkool, althans de mensch leefde
nog niet, toen zij gevormd werd; meer of minder aanzienlijke
bosschen werden deels plotseling, deels langzamerhand door aard-
lagen overdekt en behielden hun vorm, zoodat men jaarringen,
bladen, zaden herkennen kan , of werden soms zóó platgedrukt,
dat men zelfs de plantaardige afkomst na de verkoling moeilijk
kan herkennen; steeds is de bruinkool door den druk der jongere
beddingen voldoend saamgeperst om eene zeer bruikbare brand-
stof op te leveren, meestal komt zij in heuvelachtige landen
voor, en vooral Duitschland is er zeer rijk aan.
Veel ouder zijn de op dezelfde wijze gevormde steenkolen; uit
bijna zuivere , van aardharst doortrokken koolstof bestaande, zijn
zij glinsterend op de breuk en vast inééngedrukt, daar zij tot
de oudste vormingen behooren. Onzettend groot zijn de hoeveel-
heden steenkolen in de aardkorst verspreid, en daar de vele boven
elkander gelegerde lagen buitendien dikwerf 12 en meer meter
dikte bezitten, kan men nagaan, dat er een weelderige en lang-
durige plantengroei noodig was, om zulke ongehoorde hoeveelheden
hout bijeen te brengen. Van de talrijke Europeesche kolen-
beddingen zijn in de eerste plaats die van Groot-Britanje te
noemen, alléén meer kolen leverend dan al de overige landen
van Europa.
De anthraciet is waarschijnlijk eene nog oudere formatie dan
de steenkool, bijna geheel uit koolstof bestaand, en dus sterk
verhittend en weinig asch achterlatend, maar zonder vlam voort-
smeulend; in Europa komt hij zelden voor, doch veel in Noord-
Amerika.
Het asfalt, zoowel tot plaveisel als tot brandstof of vernis
dienend, is eene natuurlijke teersoort, welke men in de nabijheid
van vulcanen vindt. Daaraan nauw verwant is de petroleum,
welke ook als eene donkerbruine vloeistof .te voorschijn komt.