Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
124
het in de lucht bgna niet verandert, is het zeer gezocht en een
der duurste metalen; in Engeland (Cornwallis) komt het in
breede ertsgangen voor, op Bangka, Billiton, Malakka en
elders nabij de oppervlakte; dit zijn tot heden de rijkste pro-
ductie-oorden.
Het zink vindt men meestal bij Aken, in Opper-Silezië,,
Siberië, Nevr-Jersey en andere oorden, in gangen of beddingen;
het vervangt in vele opzichten het lood, maar is veel lichter ,
minder duurzaam en daardoor goedkooper.
Het ijzer, het gewichtigste en bruikbaarste aller metalen,
waaruit zoowel de ploeg, die den grond bebouwt, als het zwaard,
dat dien grond verdedigt, wordt vervaardigd. Waar ijzer in
overvloed is, bloeit nijverheid en verkeer; zonder ijzer kan meii
zich tegenwoordig geene maatschappij meer voorstellen. Gelukkig
is het allerwege verspreid en in groote hoeveelheden; Engeland,
Duitschland en Zweden zijn vooral rijk aan ijzererts.
Dit zijn de voornaamste zware metalen, waarbij wij nog de
volgende voegen: nikkel, zeer bruikbaar ter vermenging met
anderemetalen; — kobalt, eene diep-donkerblauwe, glasachtige
verbinding; — mangaan, zeer verspreid en bij scheikundige
bewerkingen belangrijk; — bismoeth, vooral in gebruik bij het
bereiden van geneesmiddelen; — chroom, hoogstmerkwaardig
als kleurstof; — antimonium, zeer bros en hard, vooral in ge-
bruik als letterspijs; — arsenicum of rattenkruid, kenbaar aan
de knoflookgeur bij verwarming, een der zwaarste vergiften.
95. Brandbare delfstoffen. Van de brandbare delfstoffen
zijn de hoofdbestanddeeleu plantaardige overblijfselen in ver-
koolden toestand, en van deze is de turf de jongste; hoofdza-
kelijk zijn ontstaan dankende aan een onaanzienlijk plantje, het
veenmos, dat niet alleen jaarlijks een nieuw dekkleed spreidt
over de afgestorven plantjes, en bovendien ook andere meer
ontwikkelde, vooral heide-plantjes en ontwortelde boomen onder
dat kleed verbergt, maar door ?ijn vermogen om eene aanmerke-
lijke hoeveelheid vocht op te slorpen en te behouden , de damp-
kringslucht zoozeer afsluit, dat deze belet wordt de afgestorven
planten tot volkomen verrotting te doen overgaan. Dit hoog-
veen onderscheidt zich van het in de lage, moerassigste streken