Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
te b^rijpen, dat dit de oostelijke of westelijke afstand is van
den meridiaan (groote cirkel de beide polen snijdende) van
zekere plaats.
Velen rekenen nog van den meridiaan ten westen van het
eiland Ferro getrokken en tellen 180° oost- of westwaarts (2 maal
180 = 360); de zeelieden daarentegen trekken hunnen denkbeel-
digen middagcirkel algemeen over het observatorium te Green-
w i c h, terwijl de wetenschappelijke onderzoekers gemeenlijk den
meridiaan van P a r ij s bezigen, en dezen volgen ook wij in deze
Handleiding.
Dat elke graad van de groote cirkels 15 geographische mijlen
bevat (5400 : 360), en dat elke graad lengteverschil een onder-
scheid in tijd van 4 minuten oplevert, is gemakkelijk te becijferen.
Ook moet men weten, dat de meter, waarvan wij telkens in
dit Werkje zullen spreken, gegrond is op de lengte van den
evenaar, waarvan hij het 40millioenste gedeelte uitmaakt.
Ter onderlinge vergelijking van de gebruikelijkste maten deelen
*vij nog mede, dat elke graad (°) is verdeeld in 60 minuten O,
elke minuut in 60 seconden (");
dat een meter (m.) is gelijk aan 3,078 Parijzer voeten, aan
0,513 toises, en aan 0,547 Engelsche vadems, een millimeter
(m. m.) aan 0,037 Parijzer duimen of 0,443 Parijzer strepen;
dat een geographische mijl (Ij uur gaans), in deze Handleiding
doorgaans eenvoudig mijl geheeten, is gelijk aan 7420,44 m.,
de Engelsche zeemijl = 1855,1 m.
Een vierkante geographische mijl bevat 5506,29 hectaren en
13605 Engelsche of Amerikaansche acres.
De thermometer-graden zijn die van den lOOdeeligen van Celsius.