Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
123
wonnen in Saksen en in menig ander oord ; van meer belang
zijn de oostelijke Oeral en de Siberische groeven in den Altaï
en bij Nertsjinsk; een aantal andere Aziatische landstreken,
vooral Borneo, leveren ook vrij wat op; maar die productie is
in de schaduw gesteld sedert Californië zijne schatten ontblootte
in 1849, door Nieuw-Holland in 1853, en later, hoewel in min-
dere mate , door Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en Guiana gevolgd.
Het zilver, het liefelijkste aller metalen voor het oog, wordt
dikwerf gedegen gevonden. Mexico was van ouds het zilver-
land bij uitnemendheid, thans steekt hierin Colorado met Cali-
fornië, Nevada en Montana naar de kroon; ook Peru, Bolivia,
Chile en Middel-Europa zijn in dit opzicht belangrijk.
. Het kwikzilver wordt ook nog onder de edele metalen gere-
kend , niet' alleen wegens den prijs, maar ook wegens de eigen-
schappen ; men vindt het soms gedegen doch meestal met zwavel
vermengd; eerst bij eene koude van —40® wordt het hard en
smeedbaar, en het verdampt bij eene zeer matige temperatuur.
De grootste hoeveelheden leverde eeuwen lang Spanje (bij Al-
madén), thans zijn vooral gewichtig de mijnen van Idria in
Krain, en nabij San Francisco in Californië.
Tot de onedele metalen behooren: het koper, niet zelden
gedegen voorkomend, maar zeer dikwerf in allerlei scheikundige
verbindingen; de ouden kenden het reeds lang vóór het ijzer.
Men vindt het soms in groote hoeveelheden, zooals in Com-
wallis, dat | der opbrengst van geheel Europa levert; voorts
noemen wij Zweden bij Fahlnn , Canada bij het Bovenmeer,
Zuid-Australië, alwaar onderanderen een blok van 12 centenaar
werd uitgegraven, en .Japan, dat het fijnste koper oplevert.
Moeilijk smeltbaar maar zeer taai en rekbaar, is het merkwaardig
niet alleen om zijne veelsoortige bruikbaarheid, maar ook we-
gens de geschiktheid tot legeering met andere metalen: geel
koper (messing) bestaat uit | koper en | zink, rood koper uit
f koper en j- zink, brons uit i^j koper en A tin.
Het lood, in den regel met zwavel verbonden, vormt de
rijkste ertsgangen; ook is het zeer verspreid en vooral Silezië,
Karinthië, Cumberiand en Northumberland zijn er rijk aan.
Het tin is na het zilver het fraaiste der witte metalen. Daar