Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
122
op Madagaskar moeten vooral prachtige blokken gevonden wor-
den ; — het ametist, donkerviolet van kleur, van weinig waarde i
maar oudtijds beschouwd als een middel tegen het bevangen
raken door den drank; — het jaspis, ondoorzichtig maar fraai
van kleur, hetzij geel, rood of bruin; — het agaat, met fraaie,
scherpgeteekende kleurschakeeringen, waardoor men er onder-
anderen de cameeën van kan vervaardigen; — het opaal, hoe-
wel mat van tinten, zulk een eigenaardig kleurenspel biedend,
dat er vrij hooge waarde aan wordt toegekend.
Onder de overige aard- en steensoorten is vooral opmerkelijk
de kalkgroep: het marmer, geheel wit te Carrara, in Italië ,
en op Paros, in den Archipel, voorkomend, — het albast, —
het krijt en het gips of zwavelzure kalk; — voorts het bimsteen
aan den voet der vulcanen, nuttig als polijstpoeder; — het
meerschuim, waaruit fraaie pijpenkoppen worden gesneden; —
het asbest in zulke fijne naalden gekristalliseerd, dat men er
ontbrandbare stoffen van kan weven; — de als kleurstof beroemde
lazuursteen; — het malachiet, zeer gezocht wanneer het eene
smaragdgroene kleur met zijdeachtigen glans bezit; — de fijne
kalksteen, bekend als lithographische steen, uit de groeven van
Solenhofen in Beieren; — een aantal soorten bouwsteenen, van
den zandsteen tot het harde graniet; — de porcelein-aarde, de
kostbaarste maar ook zeldzaamste aller leemsoorten, al is de
gewone pottebakkersklei veel nuttiger voor de menschelijke huis-
houding; van deze leemsoorten komt eene der zuiverste, de zoo-
genaamde pijpaarde, bijna uitsluitend in N'ederland voor.
94. Metalen. De metalen, met uitzondering van het
kwikzilver vaste lichamen, in hooge temperaturen smeltend, bij
zeer sterke verhitting zelfs verdampend en alsdan veel zuurstof
ontwikkelend. Zij zijn te onderscheiden in ed e Ie en onedele.
Tot de eersten behooren : het platina , uit Zuid-Amerika en
den Oeral afkomstig en steeds in gedegen toestand gevonden
wordend; witachtig-grijs van kleur, vrij leenig , zeer rekbaar
maar bijna onsmeltbaar.
Het goud, zeer verspreid , dikwerf in kristallen, meermalen
in korrels , of in blaadjes , of als stofgoud voorkomend, eerst
smeltbaar bij eene hitte van 1200». In Europa wordt het ge-