Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
119
Men zou allicht geneigd zijn te denken, dat er in Europa
tegenwoordig meer aardschokken werden waargenomen dan vroeger;
maar hoogstwaarschijnlijk hoort men thans meer van die ver-
schijnselen , omdat nieuwstijdingen en natuurkundige tijdschriften
algemeener verspreid zijn.
Een der bestbeschreven en dus meestbekende aardbevingen is
die van Lissabon op 1 November 1755 , waardoor ongeveer
700000 vierk. geogr. mijl van de oppervlakte der Aarde werd
in beweging gebracht, derhalve viermaal Europa's grootte; de
voortgang van den schok werd niet belemmerd door de Alpen,
evenmin door den Oceaan , gelijk hierboven reeds werd meegedeeld.
Evenwel zijn de aardbevingen van 1797 in Peru, van 1693
op Sicilië, van 1812 te Caraccas, en verschillende anderen nog
verschrikkelijker geweest in hare gevolgen. Dat zulke schokken
derhalve veranderingen in de aardkorst te weeg brengen, is
natuurlijk; bergtoppen en wanden storten in, kloven en spleten
vallen in de rotslagen, rivieren verdwijnen, in één woord alles
wordt het ouderstboven gekeerd
92. Delfstofifen en hare verspreiding. De rotsgesteenten
van alle tijdperken zijn vrij nauw aan elkander verwant, daar
wij er reeds op wezen, dat slechts weinige enkelvoudige stoffen
tot hunne samenstelling dienden; oneindig grooter verscheidenheid
heerscht er in de delfstoffen, welke ten nutte van den
mensch allerwege uit de aardkorst worden gewonnen, en groo-
tendeels diep in de ingewanden der Aarde verborgen liggen,
maar ook voor een ander deel aan de oppervlakte voorkomen,
of in opgelosten toestand over ruimer gebied verspreid zijn. De
metalen, het zwaarst van allen, komen meestal voor in zoo-
genaamde ertsgangen, welke door onderscheiden rotslagen heen-
loopen; ongetwijfeld moeten zij als vloeibare oplossingen beschouwd
worden, die door de gesteenten drongen en de kloven of spleten
vulden, welke aardschokken of uitbarstingen van de gloeiende
massa in de rotslagen van vroegere vorming veroorzaakten. In
den regel maakt het metaal slechts een zeer klein gedeelte uit
van de bestanddeelen waarmee de gang of de uitholing gevuld
is, en de mijnwerker moet beoordeelen of de ontginning met
voordeel kan geschieden; dit heeft noodwendig eene grens, en