Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
«vsscäk.- ff^-rrcnsi-r-^
117
regen. In 1815 wierp de Tambora op Soembawa binnen vier
maanden zulke massa's asch uit, dat op uren afstand de daken
der woningen inzakten, de lucht meer dan 60 geogr. mijl vér
verduisterd werd, en zelfs nabij de Westkust van Sumatra nog
zooveel asch nederviel, dat de schepen door eene taaie slijmachtige
laag van zes decimeter dikte moesten heenworstelen.
Niet altijd wordt de asch zoo hoog in het luchtruim gedre-
ven, maar wanneer er zich onderaardsehe waterstroomen meê
vermengen, ontvliedt de asch en het water als slijk, welke verhard
zijnde het zoogenaamd tuf vormt. Die slijkstroomen zijn dik-
werf nog gevreesder dan de gloeiende lava: Pompeji en Hercu-
lanum zijn op die wijze verwoest, zoodat de huizen er geheel
mede gevuld en overstelpt zijn, op sommige plaatsen ter hoogte
van 30 meter; op Java wijst men een oord aan , alwaar de
kust door zulke slijkstroomen zich 10 uur vér in zee heeft
uitgebreid.
Ongetwijfeld hebben zulke gebeurtenissen ook plaats op den
bodem der Zee, althans in deze eeuw werden nabij één der
Azoren (St. Michael) en bij de zuidkust van Sicilië, op die
wijze eilanden opgeworpen: het eerste, Sabrina genaamd in 1811;
het laatste, Ferdinandea, in 1831.
De ware kracht-ontwikkeling der vulcanen bestaat echter ia
het uitwerpen van gloeiende, vloeibare lava; niet altijd onvloeit
deze aan den krater, dikwerf zoekt zij reeds lager aan de helling
eenen uitweg en stroomt dan langzaam, maar zich aan geen
beletsel storend naar beneden; soms hebben die stroomen wel
de breedte van eene geographische mijl, — niet zelden vullen
ze dalen en bergketels, of bedekken uitgestrekte landstreken ,
natuurlijk alles zonder onderscheid verw:oestend en voor eeuwen
allen plantengroei belemmerend. Nergens zijn de lavabeddingen
ontzaglijker dan op IJsland, alwaar zich een veld van 20 geogr.
mijl lengte en 4—5 mijl breedte bevindt; ook Hawaii is in
dil opzicht merkwaardig.
89. Kraters. De grootte van den krater staat niet in verband
met de hoogte van den vulcaan en evenmin met de heftigheid
der uitbarstingen, althans wat het tegenwoordig tijdperk betreft:
Ontzettend is de blik in een krater, een tooneel van verwoesting