Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
116
Hoe langer een vulcaan in rust was , des te heftiger is ge-
woonlijk de uitbarsting. Zoolang nog dampen en gassen uit de
spleten en kloven van de kraters voortkomen, kan men niet zeggen
dat een vulcaan in rust is; dit verschijnsel doet zich onder-
anderen voortdurend voor in de sedert 7 eeuwen buiten bepaalde
uitbarstingen blijvende Solfatara bij Napels. Vangt men zulke
dampen op, dan verkrijgt men water, hierendaar wordt er zelfs
eene beek uit geboren, maar doorgaans is die damp met stin-
kend zwavelwaterstofgas vermengd; elders treedt inplaats van
waterdamp het koolzuur uit de kraters van uitgebluschte vul-
canen te voorschijn; in de omstreken van Napels noemt men
zulke ontladingen mofetten; zeldzamer ontvlieden brandbare
gassen of olieën.
Wanneer deze verschijnselen sterk toenemen, is dit een voor-
teeken van ernstiger uitbarsting; eerst ontladen zich verschillende
soorten van gassen , de berg siddert herhaaldelijk, nieuwe spleten
en scheuren komen in den krater, de lava stijgt al hooger en
vult den krater, de bronnen in de nabuurschap drogen op, van
de zeer hooge vulcanen stroomt het gesmolten ijs of de sneeuw
met geweld naar de omringende dalen; de dampzuilen verheffen
zich alsdan honderde meters hoog en breiden zich zich als een
scherm boven den berg uit, — met verbazende snelheid vliegen
gloeiende brokken lava in de lucht en vormen een regen van
sleenen en rotsblokken, een geweldig vulcanisch onweder ont-
last zich, zoodat het rollen van den donder soms het brullen
van den berg overstemt, wolkbreuken en hagelbuien bevorderen
de verwoesting der hellingen en omstreken, het ontzettend geluid
van den rollenden donder wordt nog versterkt door gas- of
damp-ontploffingen aan kanonschoten herinnerend. Eene werkelijke
uitbarsting van lava-stroomen is nu bijna onvermijdelijk; maar
t«ch blijft die soms achter, niettegenstaande zulke geweldige
voorboden, doch dan vervangt eene ontlading van vulcanisch
zand, uit fijne lavadeeltjes bestaande, of een aschregen hare
plaats. De fijne ascH wordt soms duizend meter en nog hooger
uit den vulcanischen trechter gedreven, en wel in zulk eene
hoeveelheid, dat de zon er totaal door verduisterd wordt; meer-
malen is hongersnood het treurig gevolg geweest van een asch-