Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page

115
Hoogte Hoogte
in meters. in meters.
Slamat 3454 Noord -Amerika.
Soembing 3336 Orisaba 5452
Ardjoeno 3303 Popocatepetl 5400
Lawoe 3270 Shasta 4405
Gedee 2970 M t. Hood 8432
Tambora 2915 Jorullo 1800
Indrapoera piek 2563 Z u i d - Amerika.
Afrika. Sahama 6941
Pico de Teyde 3717 Antisana 5;S0
Clarence piek 3270 Cotopaxi 5736
Fuégo 2902 Tolima 5500
Comoren 2600 Pichincha 48ö8
Piton des Neiges 2440 Corcovado 2290
Groote Oceaan. Zuidpoolland.
Maoena Kea en Roa 4253 Erebus 3750
Egmont 2690 Terror 3320
88. Vulcanische uitbarstingen. Het lijdt geen twijfel of
de vulcanische uitbarstingen en de aardbevingen hebben een
gemeenschappelijken oorsprong, die te zoeken is in den gloeiend
vloeibaren kern der aarde; hetzij dat, door het voortdurend
verstijven van die massa, de hoeveelheid in geringe mate krimpt,
of dat juist het omgekeerde plaats grijpt, doordien zich bij zulk
eene verstijving wellicht gassen ontwikkelen, welke meer ruimte
vorderen, — zeker is het, dat het water daarbij eene belang-
rijke rol vervult.
Nog altijd staat de aardkorst aan gewichtige veranderingen
bloot door uitzetting of inkrimping, zich openbarend in rijzing
of daling van het land, al zijn die veranderingen onbeduidend
in vergelijking met hetgeen vroeger plaats vond, daar toen im-
mers de geheele Sahara zoowel als het Eussisch vlak land van
onder de wateren ziju opgeheven, en andere deelen van de be-
woonde Aarde, zooals de Kaspische steppen, ongetwijfeld zijn
gezonken.
Aan soortgelijke werking schreven wij hierboven reeds de
vorming toe der meeste bergketenen.