Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
3. stroomingen afgekoeld. In de
koude of poolgordels, zelfs in
zeer ruimen zin genomen, nemen
de overgangs-seizoenen merkbaar
af, zoodat men reeds spoedig de
landstreken nadert, alwaar alleen
zomer of winter overblijft; die
zomers zijn op hooge breedten
wegens den langen duur der dagen
nog zeer warm maar kort, de win-
ters koud en lang.
4. Ophelderende aanwijzin-
gen. Alvorens wij dit voorbe-
reidqid hoofdstuk sluiten, dient
nog het een en ander meegedeeld
te worden, dat, hoezeer bepaald
op het gebied der wiskundige
aardrijkskunde te huis behoo-
rende, toch voor den gewonen
lezer noodig is te weten, wü hij
de volgende natuurkundige be-
schrijving met eenig gemak be-
grijpen.
Onderanderen dient hij te
weten, dat de afstand van den
evenaar, eene zoo belangrijke zaak
bij de beschouwing van den in-
vloed der zonnewarmte op tem-
peratuur en plantengroei, op
metereol(^e en verspreiding van
dier of mensch, door het woord
De polen, de verwijderstc punten,
liggen 90® van de evenaar, en al naar gelang wij ons van dien
evenaar verwijderen stijgt het cijfer der graden; wij wonen op
ruim 500 graden van dien evenaar, dus nader bij de pool, maar
verheugen ons toch nc^ in een gematigd klimiiat.
De lengte oefent minder invloed uit; maar toch dient men
breedte wordt aangeduid.