Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
Si-
112
de rotsvormingen van onze aardkorst innemen. Tegenwoordig
is het voornamelijk een ander geslacht van weinig ontwikkelde
dieren, de koraalpolyp, dat onvermoeid, dag en nacht,
bij millioenen en milliarden te gelijk, bezig is nieuwe eilanden
te bouwen of althans bewoonbaar te maken; de meest voorko-
mende vormen dier bouwmeesters zijn madrepora, millepora,
pocillopora, porites, menandrina en astréa. Hunne namen mogen
wel genoemd worden, want bij hunne ondernemingszucht, arbeid-
zaamheid en duurzaamheid van werk, blijft zeker de grootste
bouwheer onder de menschenkinderen in de schaduw staan; de
edelkoraal, welke met name in de Middellandsche Zee voor-
komt, heeft zelfs niet de eer tot hunne familie te behooren.
Dieper dan ruim 80 meter kunnen deze dieren niet leven, en daar
op een levend koralenbed de zachtste tinten van rood, geel, groen,
blauw of lila afwisselen, zoo kan men zich voorstellen een liefelijk
bloembed onder zich te zien ; de koraalrots is in grooter diepten ,
waar het dier reeds gestorven is, een witte kalksteen, uit ver-
brokkeld koraal en vergruisde schelpen bestaande.
Men onderscheidt drie soorten \an koraalriffen: 1. Strand-
riffen, Dam- of Barrière-rilfen, 3. Lagunen-riffen of Atols.
De Strand-riö'en sluiten zich aan de kusten der eilanden of
van het vasteland; overal waar rivieren in zee monden of brak
water den wasdom der koraaldieren tegenwerkt, zijn zulke riffen
over zekeren afstand afgebroken.
De Dam- of Barrière-riffen zijn van het land gescheiden door'
een meer of minder breed kanaal, en wenden zich langs de
kusten als kunstmatige havendammen, vau tijd tot tijd een ingang
open latende, waardoor de gemeenschap tusschen open zee en
lagunen wordt onderhouden; dat deze laatsten voor branding
en strooming beschut zijn, en vooral bij voldoende diepte uit-
nemende natuurlijke havens vormen, is lichtelijk te begrijpen.
Lagunen-riffen of Atols zijn zulke riffen, die zonder ooit vol-
komen rond te zijn, den vorm van een hoekig verbogen ring
bezitten en eene zoetwater-lagune omsluiten; hiertoe behooren
de koraal-eilanden in beperkten zin, of die lage eilanden wel-
ker hoogste gedeelten kwalijk 2—4 meter boven den vloed ver-
heven zijn.