Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
110
hard is; — de met kwarts en kiezel doormengde leemvormin-
gen, met name grauwacke en leisoorten; — de uit verweerd
graniet en porfier bestaande poreelein-aarde en het pottebakkers-
leem; — de korrelige kalk en het marmer; — de dolomiet of
de met magnesium doordrongen kalkgesteenten.
Men ziet reeds uit het weinige dat wij mededeelden, welk een
ruim veld tot onderzoek de aardschors aanbiedt, en dat men
met volle recht zoowel aan de geognosie (de kennis der steen-
lagen) als aan de geologie (de kennis van de geschiedenis der
gesteenten of der veranderingen welke de aardkorst sedert haar
ontstaan heeft ondergaan) afzonderlijke plaatsen in den rij der
wetenschappen mag toekennen.
83. Bodem van Nederland. In Nederland nemen de al-
lerjongste vormingen verreweg de meeste ruimte in, want
alleen in het oosten en zuiden treden hier en daar de tertiaire
en secundaire formatiën aan de oppervlakte te voorschijn, samen
nog niet iV percent van het geheel uitmakend. Het diluvium
beslaat meer dan 40 , het alluvium meer dan 59Vo van onzen
bodem, volgens de Algemeene Statistiek van Ne-
derland aldus in onderdeden te splitsen :
het alluvium, in lage en moerasveenen, ruim 13"/,;
hooge veenen ....;/ 5%;
zee-, rivier- en beekklei, bijna 35»/o;
zandverstuivingen, duinen, geest-
gronden, oud zeezand, ongeveer
het dilivium, in zanddiluvium en diluviale
oeverbanken.....ruim
löss......ongeveer
grintdiluvinm, of gemengd-,Skan-
dinavisch-. Rijn-, Maas- en
Limburgsch vuursteen-diluvium lO'/o
Meer dan 34°/„ van de geheele oppervlakte bestaat uit uit-
stekende kleigronden, 2o/„ (de beekklei) uit kleigrond van minder
hoedanigheid, ruim 45% uit schrale en voor een groot deel
nog niet in cultuur gebrachte zandgronden, eindelijk uit meer
dan 18^% veengronden, waarvan een aanzienlijk deel reeds in
bebouwing is.
6%;
29%