Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
106
van deze kolenbevattende lagen behooren vooral tot de rijken
der visschen, hagedissen en insecten. Met de granwaeke vormen
zij het primaire tijdperk.
De onmiddellijk hierboven gelegerde gesteenten bezitten een
geheel ander karakter en behooren daarom tot het secundaire
tijdperk, met meer verscheidenheid van planten en dieren. De
onderste lagen heeten de trias-vorming en bestaan uit; bonte
zandsteen met vreemdsoortige amphibieën en visschen; schel-
penkalk, aldus genoemd naar tallooze schelpversteeningen, met
andere amphibieën en visschen, belangrijk door den rijkdom
aan steenzout, gemengd met gips en leem; en de keuper- of
bonte mergelvorming met zandsteen en kolenbeddingen. De
tweede reeks heet lias en bestaat uit zandsteen, kalksteen en
mergel met talrijke nieuwe dier- en plantsoorten; daarboven ligt
dan de Jura-vorming. Talrijke versteeningen bieden veel merk-
waardigs aan: reeds komen naaldboomen voor, voorts 6 meter
lange reuzenhagedissen, een gepantserde walvisch met langen
hals, en naar het schijnt het eerste landzoogdier, een buidel-
dier. De laatste of bovenste groep is het krijtgebergte met de
quader-zandsteen, wijd en zijd op de Aarde voorkomend en rijk
aan versteeningen, onderanderen van nog grooter landhagedissen
dan wij pas vermeldden.
Boven het krijt ligt de tertiaire vorming; ook wel molasse-
of bruinkolen-vorming genaamd. In de Alpen is de molasse
een kiezelig grove en losse zandsteen, met lagen van leem,
kalk, gips en mergel afgewisseld; ook deze groep wordt in eene
onderste, middelste en bovenste verdeeld: de eerste en de laatste
zijn het belangrijkst, althans voor den nijveren mensch, wegens
de vooral in Duitschland gewichtige bruinkolenlagen; dit zijn
óók verkoolde wouden, waarin men dikwerf nog wélbewaarde
bladen, stammen, vruchten en barnsteen met ingesloten insecten
vindt. De zoogdieren en vogels komen talrijk voor, de mon-
sterachtige amphibieën en de vreemdsoortigste schelpdieren zijn
spoorloos verdwenen; hoofdzakelijk vindt men herkauwende dieren
met hoeven en borstelig haar, groote roofdieren, meest van het
beerengeslacht, en apen, waaraan zich bovendien paren mastodon-
ten , olifanten, herten, knaagdieren eu katten, en aan de kusten
zeehonden en zeekoeien.