Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
VIJFDE HOOFDSTUK.
DE AARDKORST,
79. De schors. Eerste grondslag. Toen de Aarde uit
haren gloeiend vloeibaren toestand overging tot een bewoonbaren
bol, moest de oppervlakte langzamerhand afkoelen, in den aan-
vang eene zeer dunne opperhuid vormend; de gloeiende massa
brak er nog dikwijls doorheen en versmolt die bovenste of
buitenste laag, of sclioof die in schotsen over en op elkander.
Toch nam deze in dikte, sterkte en vastheid toe, zoodat de
vloeibare kern later slechts door enkele spleten en kloven te
voorschijn kon dringen.
De toenmalige dampkring had zeker al zeer weinig overeen-
komst met den tegenwoordigen ; hij geleek veeleer op een gloei-
end heeten, dichten nevel en bevatte al het water in damp-
vorm ; maar langzamerhand koelde hij ook af. Daar afkoeling
onvermijdelijk gepaard gaat met een drupvormigen neerslag, zoo
kan men zich voorstellen dat het bijna overal voortdurend re-
gende, totdat de Oceaan de geheele aardoppervlakte had bedekt,
met uitzondering van enkele schotsen of verhobgingen van den
bodera, die zich als eilanden nit dat water verhieven.
Toen reeds begon de Wereldzee haar ook nu nog in gerin-
ger mate voortgezetten arbeid, om al die in het water aanwe-
zige stoffen te verspreiden en te laten bezinken, waarvan wij
de duidelijke sporen vinden in de strepen en de lagen, welke
te onderkennen zijn aan alle in het water bezonken gesteenten,
De aardkorst bestaat daarom uit eenige lagen van gesteen-
ten , die op elkander rusten. En wel het onderst de oudste
aardkorst van gneis, welke aan herhaalde smelting en afkoe-
ling, aan bersting en verschuiving was blootgesteld, en later
in dikte toenam door de vorming van graniet en andere kris-
tallijne of zoogenaamde oorspronkelijke gesteenten,
alle uit kwarts, veldspaat en glimmer, en dus uit zuiver kris-
talvormige gesteenten saamgesteld, waaraan zij dan ook den
naam ontleenen.