Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
Nog nader bij de polen wordt het verschil nog veel grooter,
maar aangezien onze Zon in verband met den eUiptischen vorm
der aardbaan, van den Sisten Maart tot den 23sten September
(de dagen, waarop overal dag en nacht even lang duurt) dus
186 dagen ten noorden van den evenaar verwijlt, zoodat slechts
179 dagen voor het zuidelijk halfrond overblijven, oefent dit nog
al verschillenden invloed uit in de noorder en zuider poolstreken.
In de tweede plaats danken wij de wisseling der jaargetijden
of seizoenen aan den hellenden stand van de as. Beurtelings
toch wordt daardoor het noorder en zuider halfrond sterker of
zwakker verwarmd. Staat onze Zon loodrecht boven den Kreefts-
keerkring op noorderbreedte (hetgeen op 21 Juni plaats
heeft) dan wordt het noordelijk halfrond meer gekoesterd door
hare stralen dan het zuideljjk halfrond, vandaar onze zomer van
21 Juni tot 23 September; het omgekeerde grijpt plaats wanneer
onze Zon (op 21 December) loodrecht boven den Steenbokskeer-
kring staat.
Naar den stand der Aarde ten opzichte van onze Zon wordt
het jaar verdeeld in 4 sterrekundige jaargetijden:
van 21 of 22 Maart tot 21 Juni — lente;
f, 21 Juni tot 23 September - zomer;
„ 23 September tot 21 December — herfst;
„ 21 December tot 21 of 22 Maart — winter.
Deze komen niet volkomen overeen met de weerkundige (metereo-
logische) jaargetijden, omdat de warmte zich eerst het krachtigst
doet gevoelen, wanneer de invloed der zonnestralen reeds eenigen
tijd werkzaam is geweest; onze Juli en Augustus zijn dus ge-
meenlijk heeter dan Juni, wanneer de stand onzer Zon toch
eigenlijk het hoogst is, terwijl de gevoeligste koude eerst in Ja-
nuari of Februari invalt, hoewel in December de zonnestralen
ons nog minder koesteren. In 't zuidelijk halfrond heeft het
omgekeerde plaats.
Uit den aard der zaak wordt de geregelde afwisseling der vier
jaargetijden het duidelijkst waargenomen in de gematigde lucht-
streken; tusschen de keerkringen vallen de zonnestralen het ge-
heele jaar door loodrecht of met zeer stompen hoek op de opper-
vlakte; derhalve onafgebroken hitte, alleen door regens en lucht-